Register
AMMATTIKORKEAKOULUKIRJASTOJEN VERKKOLEHTI
22.06.2016, 15:31

Ensimmäinen amk-kirjastoja tutkiva väitöskirja Suomessa

Laurea-ammattikorkeakoulun TKI:n ja opetuksen tieto- ja julkaisupalveluiden johtaja Hanna Lahtinen väitteli 10.6.2016 klo 12.00 Tampereen yliopiston Informaatiotieteiden yksikössä. Väitöskirjassa “Tietoasiantuntijoiden roolit ja toiminta koulutuksen ja työelämän kehittämishankkeissa - Tapaustutkimus tietokäytäntöjen ja innovatiivisten tietoyhteisöjen kehittämisestä” tutkittiin työelämän murrosta ammattikorkeakoulujen tietopalveluissa ja tietoasiantuntijoiden tehtäväkentässä.

Tutkimuksessa tarkasteltiin tietoasiantuntijoiden roolia, osaamista ja toimintamahdollisuuksia kehittämishankkeissa. Työn tavoitteena oli kuvata tietokäytäntöjä ja niiden kehittämismahdollisuuksia innovatiivisissa tietoyhteisöissä, joiden muotoutumiseen tutkitut kehittämishankkeet nähtiin vaikuttavan. Tutkimus perustuu sosiokulttuuriseen ja käytäntöteoreettiseen viitekehykseen, joiden kautta määriteltiin tietämyksenhallinnan ja informaatiolukutaidon teoreettiset käsitteet. Yhdistävänä näkökulmana on työelämän informaatiolukutaidon ja asiantuntijakulttuurin kehittäminen, jossa olennaisena ovat jaetut toiminta- ja tietokäytännöt.

Väitöskirja ilmestyy sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1676

© Teemu Ylikoski

articleRating

voteData

  1. Site comment

    hyvä Hanna!

leaveReply

Terhi Kaipainen  - 22.06.2016, 15:40

Osaava kirjasto ovena tulevaisuuteen ja uusi kirjastolaki

Mitä osaamista ja muutosta kirjastoissa tarvitaan, jotta ovemme pysyy avoinna tulevaisuuteen? Tätä kysyttiin 7.-8.6.2016 Mikkelissä järjestetyillä Itä-Suomen kirjastopäivillä. Nykymuodossaan...

 (photo: Teemu Ylikoski)
toimitus ,  Teemu Ylikoski  - 22.06.2016, 15:31

Ensimmäinen amk-kirjastoja tutkiva väitöskirja Suomessa

TKI:n ja opetuksen tieto- ja julkaisupalveluiden johtaja Hanna Lahtinen väitteli 10.6.2016 klo 12.00 Tampereen yliopiston Informaatiotieteiden yksikössä. Väitöskirjassa “Tietoasiantuntijoiden...

Terhi Kaipainen  - 22.06.2016, 15:40

Osaava kirjasto ovena tulevaisuuteen ja uusi kirjastolaki

Mitä osaamista ja muutosta kirjastoissa tarvitaan, jotta ovemme pysyy avoinna tulevaisuuteen? Tätä kysyttiin 7.-8.6.2016 Mikkelissä järjestetyillä Itä-Suomen kirjastopäivillä. Nykymuodossaan...