Register
AMMATTIKORKEAKOULUKIRJASTOJEN VERKKOLEHTI

Syysnumero 3/2016

Pääkirjoitus

 • Hanna-Riina (photo: )
  Hanna-Riina Aho  - 23.11.2016, 14:01

  Omasta päästä: Kreodi päivitettiin uuteen ulkoasuun

  Muutosta, muutosta, siinä on se ajan henki ja trendi. Kreodi ulkoasu päivitetiin tänä syksynä. Nyt toimii mobiililiittymä ja kuvatekstit paremmin. Tutustukaa ja antakaa palautetta!

Artikkelit

 • Kuva 2. TAMKin kirjastoon toimitettiin vuonna 2015 yhteensä 353 kansitettua opinnäytetyötä. (photo: Photographer:Marjatta Ojala)
  Eija Mustonen  - 23.11.2016, 14:01

  Opinnäytetöiden sähköistä arkistointia TAMKin malliin

  Ammattikorkeakouluissa on ollut viime vuosina paljon esillä opinnäytetöiden arkistointiin liittyvät kysymykset. Olisiko sähköinen järjestelmä toimiva vai pitäydytäänkö perinteisessä paperisessa arkistossa? Tässä kokemuksia kirjaston näkökulmasta TAMKissa käyttöönotetusta sähköisestä arkistointijärjestelmästä.

 • (photo: )
  Jukka Pitkänen ,  Heli Vilja-Sarromaa  - 23.11.2016, 14:01

  Kehitämme kokeillen: IL-tentti verkkoon

  Syksyllä 2016 uudistettiin opiskelijapalautteen pohjalta Lahden ammattikorkeakoulun (LAMK) yhteisen ydinosaamisen opintojen Informaatiolukutaidon opintojaksoa. Informaatiolukutaidon opintojakso (1 op) on kytketty Asiantuntijaviestinnän opintojakson (3 op) yhteyteen. Informaatiolukutaidon opintojaksoon kuuluu uudistetun verkkotentin lisäksi puolentoista tunnin kontaktiopetus.

 • Sanomalehtiautomaatteja eli aikansa tehokas tapa jakaa tietoa (photo: Unsplash, CC 0)
  Anna Laakkonen informaatikko ,  Tarja Laakkonen julkaisusuunnittelija  - 23.11.2016, 14:01

  Häikäilemättömän avoin ja hellän hienovarainen - rinnakkaistallentamisen aloittamishaasteet Laureassa*

  ATT-hankkeen ensimmäinen koulutuspäivä ammattikorkeakoulusektorilla järjestettiin elokuun lopussa Laurea Leppävaaran kampuksella yhteistyössä Haaga-Helian ja Metropolian kanssa. Tunnelma koulutustilaisuudessa oli innostunut. Tapahtuman osallistujapalautteessa toivottiin käytännön kokemuksia rinnakkaistallentamisesta. Esittelemme tässä artikkelissa haasteita, joihin olemme Laureassa törmänneet ensimmäisten rinnakkaistallenteiden kanssa.

 • Open Access -viikkoa varten Laureassa tehty roll up. (photo: )
  Noora Montonen koordinaattori ,  Minna Marjamaa informaatikko  - 23.11.2016, 14:01

  Rinnakkaistallentaminen Laureassa – tieto- ja julkaisupalveluiden keskitetty prosessi tutkijan tukena

  ARENE ry. antoi Open Access -mandaatin jo vuonna 2009, mutta käytännössä rinnakkaistallentaminen ammattikorkeakouluissa on alkanut käynnistyä vasta vuoden 2016 aikana. Laureassa toimintamallia lähdettiin rakentamaan tutustumalla edelläkävijöiden hyviin käytänteisiin ja päätettiin kehittää tutkijalle vaivaton, keskitetty prosessi.

 • Ohjaustyötä CC 1.0 (photo: коворкинг-пространство Зона действия)
  Pirjo Pohjolainen ,  Vesa Kuhanen ,  Birgitta Kurvinen  - 23.11.2016, 14:01

  Kolme loikkaa kesään! – Kokemuksia matalan kynnyksen ohjauksesta

  Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) kirjaston ja opinto-ohjauksen yhteistyönä pilotoitiin huhtikuussa 2016 matalan kynnyksen ohjaustuokioita. Ohjaustuokiot Kolme loikkaa kesään järjestettiin JAMKin Lutakon kampuksella.

Matkakertomuksia

 • KUVA 1: Kirjastoarkkitehtuuria: Philological Library. (photo: Kirsi Mononen)
  Kirsi Mononen  - 23.11.2016, 14:01

  “Ich bin ein Berliner” – kirjastotäti Erasmus-vaihdossa

  Olin Erasmus-vaihdossa Berliinissä kesäkuussa 2016. Viikon aiheena oli Kirjasto muutoksessa – rakenteiden ja palvelujen uudistaminen. Viikon aikana tutustuimme myös eksoottisempiin aiheisiin kuten kirjaston rooliin natsien ryöstösaaliin jäljittämisessä.

 • BUC, Kronstadin kampus, Kirjaston sisäpiha. (photo: Eija Suikkanen)
  Eija Suikkanen  - 23.11.2016, 14:01

  Erasmus toi yhteen tutkimuksen palveluita tuottavia kirjastoja Euroopasta - Erasmus Staff Mobility Week "Research Support from Library" Berg

  Osallistuin Bergen University Collegen (BUC) kirjaston järjestämälle kv-viikolle 9.-13.5.2016, jonka aiheena olivat kirjaston tarjoamat tutkimuksen palvelut Erasmus Staff Mobility Week "Research Support from Library . Viikkoa emännöi BUC:in kirjaston tutkimuksen palveluiden henkilökunta. Viikko oli erittäin antoisa.

 • (photo: Kirsti Karttunen)
  Kirsti Karttunen  - 23.11.2016, 14:01

  Yritysystävälliset kaupungit

  Hangossa elokuisena lauantaina senaatinkokouksen ohjelmassa oli kaikille avoin seminaari, jonka esiintyjiä olivat Hangon kaupunginjohtaja Denis Strandel , Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen ja tulossa olevan merikylpylän vetäjä, ”pääkylvettäjä” Christian Beckman .

Ihmiset

Järjestelmäasiaa

 • (photo: )
  Jussi Kärki  - 23.11.2016, 14:01

  Ei se vaihtamalla parane

  Kaikki Voyager-järjestelmää käyttävät AMK-, yliopisto- ja erikoiskirjastot ovat ilmoittautuneet mukaan kirjastojen taustajärjestelmän kilpailutuksen yhteiseen valmisteluun. Tavoitteena on kilpailuttaa järjestelmä yhdessä siten, että uusi järjestelmä on kirjastoilla käytössä vuoden 2018 loppuun mennessä. Yhteistä kilpailuttamista sekä hankinnan valmistelua varten laaditaan hankintayhteistyösopimus.

 • Trondheim (photo: )
  Pertti Föhr ,  Jussi Kärki ,  Hannu Hahto  - 23.11.2016, 14:01

  IGeLU 2016, Trondheim, Norja 5.9. - 8.9.2016 - Almaan ja lisätoiminnallisuuksiin perehtymässä

  IGeLU-konferenssi järjestetään vuosittain, se kokoaa n. 300 Ex Libriksen käyttäjää Euroopasta ja Aasiasta sekä Australiasta. Pohjois-Amerikassa on oma käyttäjäryhmä - ELuNA - jolla on omat vuotuiset konferenssit. AMKIT-konsortion Järjestelmäkehitysryhmän edustajina ja osana kirjastojärjestelmän hankintaprojektia matkaan lähtivät Jussi Kärki (SAMK), Hannu Hahto (TAMK) ja Pertti Föhr (LAMK). Trondheimissa järjestetyn käyttäjätapaamisen ohjelmassa oli seminaari-sessioiden lisäksi tapaamisia sekä ExLibriksen (ProQuest) sekä Norjan BIBSYS-konsortion edustajien kanssa, näissä tapaamisissa saatiin erittäin tärkeitä järjestelmähankintaan liittyviä näkökulmia niin toimittajan kuin käyttäjänkin näkökulmasta.

 • (photo: )
  Pertti Föhr  - 23.11.2016, 14:01

  UKJ arkkitehtuurikatsaus

  Uuden kirjastojärjestelmän tulevaa ympäristöä kuvaa parhaiten toimintaa ohjaavat arkkitehtuurit. Tässä artikkelissa on esitelty lähimpiä “naapureita” määrittäviä kuvauksia; palveluväylä, KDK, tietohallinto ja opetus. Eri kirjastosektoreiden toimijoilla on hieman poikkeavat kuvaukset ja varsinkin kansalliskirjastolla on oma arkkitehtuurikuvauksensa.

 • (photo: )
  Pirjo Kangas ,  Hilla Mäkelä  - 23.11.2016, 14:01

  WhatsApp lainauksen apuvälineenä Humakin kirjastossa

  Humakin kirjaston kahdessa toimipisteessä, Kuopiossa ja Turussa, on syksyn mittaan testattu WhatsApp-lainausta uutena lainaustapana lainausautomaattien ja virkailijalainauksen rinnalla. Ajatuksesta toteutukseen mentiin muutamassa viikossa idean lausumisesta ääneen. Tällaista ratkaisua ei olisi monessakaan kirjastossa mahdollista toteuttaa erinäisistä käytännön syistä, mutta kokeilun perusteella WhatsApp-lainaus vaikuttaa Humakin kirjaston toimintakulttuuriin sopivalta uudistukselta.

Toimitus