Register
AMMATTIKORKEAKOULUKIRJASTOJEN VERKKOLEHTI
 (photo: )
23.11.2016, 14:01

Kehitämme kokeillen: IL-tentti verkkoon

Syksyllä 2016 uudistettiin opiskelijapalautteen pohjalta Lahden ammattikorkeakoulun (LAMK) yhteisen ydinosaamisen opintojen Informaatiolukutaidon opintojaksoa. Informaatiolukutaidon opintojakso (1 op) on kytketty Asiantuntijaviestinnän opintojakson (3 op) yhteyteen. Informaatiolukutaidon opintojaksoon kuuluu uudistetun verkkotentin lisäksi puolentoista tunnin kontaktiopetus.

Ennen tätä syksyä Informaatiolukutaidon tentti suoritettiin valvotusti Lahden ammattikorkeakoulun FellmanniCampuksella. Opiskelijapalautteen perusteella päätettiin kokeilla ajasta ja paikasta riippumatta suoritettavaa verkkotenttiä. Verkkotentti koostuu yleisen ja alakohtaisen tiedonhankinnan tenteistä sisältäen lähteiden kriittisen arvioinnin ja tiedon eettisen käytön. Verkkotenttimahdollisuus sai positiivisen vastaanoton.

Pidin verkkotentistä todella paljon.

Se oli helppo suorittaa itsekseen kotona.

Tentin automaattisesti arvioitavissa monivalintakysymyksissä kokeiltiin uutena Moodle-pohjaisen Repun tenttiaktiviteetin sijaan oppituntiaktiviteettia. Se mahdollistaa palautteenannon välittömästi kysymys kysymykseltä, sekä ohjaa lisäkysymykseen samasta teemasta, jos vastaus oli väärin, tai jatkamaan seuraavaan teemaan. Verkkotentin sai uusia niin monta kertaa, että saa läpäisyyn tarvittavat pisteet.

Verkkotentti toimi minulla todella hyvänä oppimisvälineenä.

Oli hyvä että tenttiä sai yrittää uudelleen, sillä vääristä vastauksista oppi itse aina uutta.

Jos vastasi väärin sai heti palautteen miksi vastasi väärin.

© Anssi Vaalio

Oppituntiaktiviteettia ei ole varsinaisesti suunniteltu tenttikäyttöön, joten käytettävyydessä (mm. pisteytyksen monimutkainen näyttö opiskelijalle) ja betamaisessa visuaalisessa ilmeessä on vielä hiottavaa jatkossa. Tenttiin lisättiin myös edistymisen seurannan suoritusmittari.

Hieman vaikeaselkoinen käytettävyys.

Selkeää tietoa, onko osio hyväksytty vai ei, en huomannut.

Yllättävän yleinen ongelma kohdattiin Korkeakoulukirjaston lisensoimien e-aineistojen etäkäytössä. Tietoturvavarmenteen (SSL-palvelinvarmenne) puuttuminen hankaloittaa suuresti aineistoihin pääsyä, kun opiskelijan täytyy ohittaa tai hyväksyä erilaisia selainkohtaisia varoitusilmoituksia.

Itse en päässyt tutkimaan materiaaleja kunnolla, koska koneeni tietoturva ei sitä sallinut.

Tuli eteen teksti: Firefox ei muodostanut yhteyttä sivustoon suojellakseen tietojasi varkaudelta.

Verkkotentin kehittämistä jatketaan käytettävyyden ja sisältöjen osalta jatkuvasti kerätyn palautteen pohjalta. Verkkotentti on tarjolla myös englanniksi englanninkielisille koulutusohjelmille. Asiantuntijaviestinnän verkkokurssina suorittaville on käytössä erillinen Informaatiolukutaidon verkkokurssi, jonka tehtävissä on mukana informaatikon ohjaus.

© Anssi Vaalio
 

Lahden ammattikorkeakoulun informaatikot
Jukka Pitkänen
Heli Vilja-Sarromaa

 

articleRating

voteData

leaveReply

 (photo: )
Pirjo Kangas ,  Hilla Mäkelä  - 23.11.2016, 14:01

WhatsApp lainauksen apuvälineenä Humakin kirjastossa

Humakin kirjaston kahdessa toimipisteessä, Kuopiossa ja Turussa, on syksyn mittaan testattu WhatsApp-lainausta uutena lainaustapana lainausautomaattien ja virkailijalainauksen rinnalla....

 (photo: )
Jussi Kärki  - 23.11.2016, 14:01

Ei se vaihtamalla parane

Kaikki Voyager-järjestelmää käyttävät AMK-, yliopisto- ja erikoiskirjastot ovat ilmoittautuneet mukaan kirjastojen taustajärjestelmän kilpailutuksen yhteiseen valmisteluun. Tavoitteena on...

Kuva 2. TAMKin kirjastoon toimitettiin vuonna 2015 yhteensä 353 kansitettua opinnäytetyötä. (photo: Photographer:Marjatta Ojala)
Eija Mustonen  - 23.11.2016, 14:01

Opinnäytetöiden sähköistä arkistointia TAMKin malliin

Ammattikorkeakouluissa on ollut viime vuosina paljon esillä opinnäytetöiden arkistointiin liittyvät kysymykset. Olisiko sähköinen järjestelmä toimiva vai pitäydytäänkö perinteisessä paperisessa...

 (photo: )
Jukka Pitkänen ,  Heli Vilja-Sarromaa  - 23.11.2016, 14:01

Kehitämme kokeillen: IL-tentti verkkoon

Syksyllä 2016 uudistettiin opiskelijapalautteen pohjalta Lahden ammattikorkeakoulun (LAMK) yhteisen ydinosaamisen opintojen Informaatiolukutaidon opintojaksoa. Informaatiolukutaidon opintojakso (1...