Register
AMMATTIKORKEAKOULUKIRJASTOJEN VERKKOLEHTI
Käyttäjäkyselyn palkinnon luovutus Turun ammattikorkeakoulun kirjastossa (photo: Suvi Pukero)
Käyttäjäkyselyn palkinnon luovutus Turun ammattikorkeakoulun kirjastossa
20.09.2017, 19:33

Yli 12 700 vastausta AMK-kirjastojen käyttäjäkyselyyn

käyttäjäkysely

Yli 12 700 vastaajaa kertoi mielipiteensä ammattikorkeakoulukirjaston palveluista huhti-toukokuussa järjestetyssä AMKIT-konsortion koordinoimassa AMK-kirjastojen käyttäjäkyselyssä. Valtakunnallisen AMK-kirjastojen käyttäjäkyselyn avulla kirjastojen on mahdollista kuulla kirjastonkäyttäjien ajatuksia ja saada arvokasta palautetta toiminnan kehittämiseksi.

Kokonaisuutena kaikkien kyselyyn osallistuneiden ammattikorkeakoulujen palvelujen toimivuus sai arvosanan 4,3 asteikon ollessa 1 - 5. Samalla asteikolla kirjaston palvelujen tärkeys sai arvosanan 4,7.

Arvonnassa onni suosi Turun AMK:n vastaajaa

Valtakunnallisen käyttäjäkyselyn kaikkien vastanneiden kesken tehdyssä arvonnassa onni suosi Turun AMK:n vastaajaa.

Musiikkia opiskeleva Noora Karsikas kertoo käyttäneensä erään bussilla tehdyn työmatkansa käyttäjäkyselyyn vastaamiseen, eikä suotta: Noora voitti AMKIT-konsortion arpoman iPad-laitteen.

Turun AMK:n kirjasto- ja tietopalveluiden kirjastonjohtaja Marja Anttonen ojensi palkinnon Nooralle Linnankadun kampuskirjastossa. Laite tulee hyötykäyttöön: Noora kertoo opettajan sijaisuuksia tehdessään todenneensa, että oppilaat hyödyntävät tabletteja. Nyt hän iloitsee, että saa myös itse työkalun käyttöönsä.

Käyttäjäkyselyn palkinnon luovutus Turun ammattikorkeakoulun kirjastossa
Käyttäjäkyselyn palkinnon luovutus Turun ammattikorkeakoulun kirjastossa © Suvi Pukero

Noora käyttää kirjastoa usein ja antaa kiitosta hyvästä palvelusta. Hän pitää kirjastoa tärkeänä opiskelijoille ja kertoo lainanneensa paljon nuottiaineistoja opiskelujensa aikana. Myös kirjastotilat ovat musiikinopiskelijoiden ahkerassa käytössä.

- Musiikinopiskelijat käytännössä asuvat kirjastossa! Noora kertoo.

Onnittelut voittajalle!

Teksti Liisa Tiittanen
Kuva Suvi Pukero

articleRating

voteData

leaveReply

 (photo: )
toimituskunta  - 20.09.2017, 19:34

Kreodin uusi toimituskunta esittäytyy

Kreodin toimituskuntaan valittiin kesäkuussa ilahduttavan suuresta hakijamäärästä kahdeksan kirjoittajaa, valintakriteereinä oli alueellinen edustavuus ja kirjoittajakokemus. Ensimmäisessä...

 (photo: )
Riitta-Liisa Karjalainen ,  Elina Laineenoja ,  Eerika Kiuru ,  Arja Kunnela ,  Katja Laitila  - 20.09.2017, 19:33

Joustava kasvualusta oppimiselle - Kirjasto kolmantena tilana

Digiaikana oppijaa ei saa jättää yksin. Verkko houkuttaa, verkko koukuttaa, mutta se myös etäännyttää ja eristää. Kirjasto tarjoaa turvallisen kohtaamispaikan sekä fyysisenä että digitaalisena...

Avoin tiede ja tutkimus tapahtuma streamattiin verkkoon. (photo: Ria Gynther)
Riikka Sinisalo ,  Essi Prykäri  - 20.09.2017, 19:33

Tutkimusmatkalla tiedeviestintään

Lahden ammattikorkeakoulun julkaisutoiminta siirtyi Lahden korkeakoulukirjaston vastuulle vuosi sitten. Samalla on noussut esiin ajatus julkaisujen näkyvyyden kasvattamisesta ja niistä...

 (photo: )
toimituskunta  - 20.09.2017, 19:34

Kreodin uusi toimituskunta esittäytyy

Kreodin toimituskuntaan valittiin kesäkuussa ilahduttavan suuresta hakijamäärästä kahdeksan kirjoittajaa, valintakriteereinä oli alueellinen edustavuus ja kirjoittajakokemus. Ensimmäisessä...

 (photo: )
Riitta-Liisa Karjalainen ,  Elina Laineenoja ,  Eerika Kiuru ,  Arja Kunnela ,  Katja Laitila  - 20.09.2017, 19:33

Joustava kasvualusta oppimiselle - Kirjasto kolmantena tilana

Digiaikana oppijaa ei saa jättää yksin. Verkko houkuttaa, verkko koukuttaa, mutta se myös etäännyttää ja eristää. Kirjasto tarjoaa turvallisen kohtaamispaikan sekä fyysisenä että digitaalisena...