Register
AMMATTIKORKEAKOULUKIRJASTOJEN VERKKOLEHTI

Talvinumero 1/2018

Pääkirjoitus

 • Minna Marjamaa  - 19.02.2018, 18:47

  Pääkirjoitus: Ovatko kaikki artikkelit D1-tasoa?

  Ammattikorkeakoulujen julkaisutiedonkeruussa Kreodi on hyvin edustettuna, monen mielestä liiankin hyvin edustettuna: "Hävettää, että Kreodin jutut nousevat ensimmäisenä silmiin Juulin hauissa", kommentoitiin joryn kokouksessa. Kreodin uuden toimituskunnan workshopissa ja joryssä käsiteltiin lehden suunnitelmaa loppuvuodesta. Mikä on Kreodin linja?

Artikkelit

 • (photo: )
  Tiina Tolonen  - 19.02.2018, 18:47

  Theseuksen vuosi 2017

  Theseuksen toimintavuosi 2017 oli vilkas monella tavalla. Tallennuksia tehtiin yhteensä 17 845, iso DSpace -ohjelmistopäivitys kesäkuussa, rinnakkaistallennuksen käynnistely useassa amkissa sekä kaksi hienoa amkien yhteistä seminaaria pitivät rukkasetkin kiireisinä. Seuraavassa Theseuksen vuosi erilaisten tilastolukujen valossa.

 • Kuva: Qimono Pixabay CC0 (photo: )
  Tiina Tolonen  - 19.02.2018, 18:47

  Tietoa jakamassa takautuvalla tallennuksella

  Tammikuussa 2018 kirjastomme sai yhteydenoton entiseltä opiskelijalta. Terveydenhoitaja-sosionomi Hilkka Nivukoski, joka on valmistunut Oulun ammattikorkeakoulusta vuonna 2004 halusi tietää, onko hänen opinnäytetyötänsä mahdollista tallentaa takautuvasti Theseukseen. Eräs työterveyslääkäri, joka oli kiinnostunut Nivukosken opinnäytetyön aiheesta, oli tiedustellut häneltä voiko sitä lukea verkon kautta.

 • Opiskelijoita opiskelijatila F-Hubissa Rovaniemellä. Tiloissa toimi aikaisemmin Lapin yliopiston Taidekirjasto ja siellä on edelleen kirjaston käsikirjastokokoelmia. Kuva: Tiina Mäntylä (photo: Tiina Mäntylä)
  Pirjo Kangas  - 19.02.2018, 18:47

  Yhteistyö pysyy, muodot ja yhteistyötahot muuttuvat: AMK-kirjastot vuonna 2018

  Viime vuosina on säännöllisesti uutisoitu eri korkeakoulujen yhdistymisestä tai vähintäänkin yhteistyön tiivistämisestä. Korkeakoulujen muuttuvat rakenteet heijastuvat usein myös kirjastoon, ja joissain tapauksissa kirjastopalvelut ovat jopa konkreettisin yhteistyömuoto paikallisen ammattikorkeakoulun ja yliopiston välillä. Kreodi selvitti AMK-kirjastojen tämänhetkisiä organisaatiomalleja tammikuussa 2018 tavoitteenaan kartoittaa eri yhteistyömuotoja ja sitä, miten kirjastoyhteistyö vaikuttaa palvelujen toteuttamiseen. Juttu pohjautuu AMK-kirjastonjohtajien sähköpostilistalle tammikuussa 2018 lähetetyn kyselyn vastauksiin sekä kirjastojen verkkosivuilta, mediasta ja muusta lähdeaineistosta löytyneisiin tietoihin.

 • Varjostaja kirjastossa. Kuva: CC0 Public Domain (photo: )
  Hannele Myntti  - 19.02.2018, 18:47

  Varjostajia kirjastoissa

  Miltä tuntuisi, jos joku toinen oma alasi osaaja tulisi sinun työpaikallesi tutustumaan, miten sinä teet arkipäivän työsi? Oulun Eteläisen alueen kirjastot koordinoivat viime vuonna (2017) hanketta nimeltään  ”Pää sisältöön – Oulun Eteläisen kirjastopalveluiden laadun arviointi.”  Hankkeen tavoitteena oli, että mahdollisimman moni työntekijä alueen kirjastoista pääsisi tutustumaan alueen toisen kirjaston työhön ja sen työntekijöihin. Samalla levitettäisiin kunkin kirjaston hyviä työkäytänteitä.

 • Ohjaustilanne Lutakon kampuskirjaston Entre-työtilassa. (kuva: Mikko Vähäniitty/JAMK) (photo: JAMK/Mikko Vähäniitty)
  Nanna Ikävalko ,  Suvi Perttula  - 19.02.2018, 18:47

  E-kirjojen tarjonta ilahduttaa – ja mietityttää!

  Jyväskylän ammattikorkeakoulun eli JAMKin kirjaston e-aineistoista vastaavat Nanna Ikävalko ja Pirjo Pohjolainen keskustelivat JAMKin opinnäytetyöfoorumin kanssa periaatteista, joilla e-aineistoja hankitaan tasapuolisesti kaikille aloille. Tapaamiseen osallistuneet totesivat, että vuoropuhelu alojen ja kirjaston välillä on tärkeää opetussuunnitelmaprosessin eri vaiheissa.

 • (photo: Pixabay)
  Pekka Uotila  - 19.02.2018, 18:47

  Tästä ikuisuuteen - Sähköinen arkisto uuden tiedon lähteenä

  Opinnäytetöiden sähköinen arkistointi on puhuttanut ammattikorkeakoulukirjastoväkeä viime aikoina. Kansallisarkiston päätöksen mukaan sähköisessä muodossa olevat ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt on säilytettävä toistaiseksi. Osaamista ja hyviä käytäntöjä sähköiseen pitkäaikaissäilytykseen on toistaiseksi niukasti.

 • Lectio praecursoria. Kuva: Erkki Karvonen (photo: Erkki Karvonen)
  Minna Marjamaa  - 19.02.2018, 18:47

  Juha Kämäräinen rohkaisee astumaan kirjastosta ulos ja keräämään rusinat pullasta

  Tapasin tuoreen tohtorin Kaisaniemen kuppilassa ja juttelimme pitkään tietoasiantuntijan roolista ammattikorkeakouluissa. Juha Kämäräinen on perehtynyt syvällisesti ammattikorkeakoulujen opinnäytetöihin systeemiteoreettisesta näkökulmasta ja pohdiskeli, mitä lisäarvoa tietoasiantuntija voi tuoda ohjausprosessiin enemmän kuin nykyisessä toimintamallissa. Tätä käsitteli myös hänen tammikuussa hyväksytty väitöskirjansa. Kysyin Juhalta, mitkä olivat väitöskirjan keskeiset teemat ja erityisesti, miten amk-kirjastolaiset voisivat hyötyä väitöskirjan tuloksista.

 • ”Du Kära Lille Snickerbo”. Astrid Lindgren, 1972. (photo: )
  Jussi Kärki ,  Pertti Föhr  - 19.02.2018, 18:47

  AVOIMEN LÄHDEKOODIN KIRJASTOJÄRJESTELMÄT

  Kirjastojärjestelmähankinnan projektiryhmä teki kirjastojärjestelmien markkinakartoituksen vuoden 2017 aikana. Markkinakartoitus on jaettu kirjastoihin syksyllä. Taisi olla luokiteltu salaiseksi, koska sisältää tietoa kilpailevista järjestelmistä. Voisi mainita, että on jaettu kirjastoihin, tms. PF Markkinakartoituksessa tuli esiin niin kaupallisia kuin avoimen lähdekoodinkin järjestelmiä. Kaupalliset suljetut järjestelmät ovat varmaan kirjastoväelle kohtuullisen tuttuja ainakin ajatuksen tasolla, mutta mitä ihmettä ovat avoimen lähdekoodin järjestelmät? Duo Pertti ja Jussi lähtivät selvittämään kysymystä.

Matkakertomuksia

 • Kuva: Tytti Kallio-Kokko (photo: )
  Tytti Kallio-Kokko ,  Sanna Savolainen  - 19.02.2018, 18:47

  Diakin evakkovuosi Oamkin Kontinkankaan kirjastossa

  Keväällä 2017 Diakonia-ammattikorkeakoulun Oulun kampuksen kirjastolle tuli eteen muutto väistötiloihin Oulun ammattikorkeakoulun Kontinkankaan kampukselle. Samoissa tiloissa tulisi toimimaan kaksi kirjastoa, joista kummallakin olisi omat järjestelmät, lainausautomaatit ja palvelutiskit. Aluksi ajatus hieman hirvitti. Miten asiakkaat löytäisivät omansa ja pystyisivät erottamaan kahden kirjaston aineistot toisistaan? Miten kaikki oikein menikään?

 • Mikkelin kesäyliopiston rehtori Anne Havukainen ja kurssisihteeri Jenny Paavilainen toivottavat Mikkelin Akatemian vieraat tervetulleeksi. (photo: Kirsti Karttunen)
  Kirsti Karttunen  - 19.02.2018, 18:47

  Kenen totuudesta on milloinkin kysymys – Mikkelin Akatemia 2018

  Mikkelin Akatemia on aina tarkasti kiinni ajassa, ja niin tänäkin vuonna, kun teemana oli Totuus. Totuus on asia johon ei voinut olla tarttumatta. Kenen totuudesta milloinkin on kysymys. Millainen on suhteemme totuuteen, tieteeseen, tietoon johdatteli Mikkelin kesäyliopiston rehtori Anne Havunen tilaisuuden aluksi. Hän antoi sitten puheenvuoron viikonlopun puheenjohtajalle tietokirjailija Tommi Uschanoville . Uschanov siteerasi aluksi Baconia (1625): Mitä on totuus, sanoi Pontius Pilatus, eikä jäänyt odottamaan vastausta. Tartuin ensimmäiseksi sanakirjoihin. Jos ne on hyvin tehty, ja usein ovat, ne auttavat määrittelemään asiaa. Totuus on epämääräisesti esitetty, kiertää kehää. Tämä on haasteellista, koska asiasta ei saa kiinni. Tarvitaan muita työkaluja rinnalle. Myytti ja totuus asetetaan usein rinnakkain. Kiinnostavia kulttuurieroja: saksan kielessä totuus ja valhe ovat feminiinejä, ranskan kielessä toinen on feminiini ja toinen maskuliini. Mitä ne kertovat kulttuurista?

Ihmiset

 • Thinking inside the box - Kinkkinen kysymys! Informaatiikko miettii ankarasti. (photo: )
  OAMKilaiset  - 19.02.2018, 18:47

  Amkien kuvakampanjan satoa – Mukaan ehtii vielä!

  OAMK kutsui joulukuun Kreodissa amk-kirjastolaisia mukaan arkikuvahaasteeseen. Tässä social media wallin avulla kerättyä alkuvuoden satoa. Kuvat ovat oivallisia. Mukaan voi vielä tässäkin vaiheessa hypätä, tervetuloa mukaan.

 • Kuva 1. Vanhan Amokin kirjaston yhteisöllistä tunnelmaa. Kuva: Tommi Karjalainen (photo: Tommi Karjalainen)
  Tomi Pelkonen  - 19.02.2018, 18:47

  Yhden hengen kirjastosta osaksi isompaa porukkaa – Myllytullista Kontinkankaalle

  Tässä artikkelissa tarkastelen pienen kirjaston isompaan kirjastoon sulauttamisen tuomia ajatuksia ja tunnelmia omakohtaisen kokemukseni kautta. Aloitan kertomuksen elämästä vanhalla kirjastolla ja etenen muutosvaiheen kautta uuden työympäristön tuomiin kokemuksiin. Kulkemani polku on ollut mielenkiintoinen, osin haastava, mutta erittäin paljon positiivistakin ajatusta elämään ja työhön se on tuonut.

Uutta

 • Kuva: Pixabay CC0 (photo: )
  Maaria Harviainen ,  Jaska Järvilehto ,  Tiina Tolonen  - 19.02.2018, 18:47

  Musiikin oppilaitoskirjastojen työryhmä : musiikkikirjastoammattilaiset opetuksen tukena - tapaaminen Tampereella 6.4.2018

  Vuorovaikutus opettajien ja kirjaston välillä on tärkeä osa kirjastotyötä oppilaitoskirjastoissa. Tiedonhakutaitojen opettaminen on perinteisesti kuulunut kirjaston rooliin. Musiikinopiskelijoiden kohdalla tehtävä on usein haasteellinen, koska se edellyttää sekä musiikkiaineistojen tuntemusta, että pedagogisia taitoja. Musiikkiasioihin oppilaitoskirjastoissa saattaa olla perehtynyt vain yksi työntekijä, siksi kokemusten jakaminen on tärkeää.

 • (photo: Pekka Salmela)
  Terhi Kaipainen  - 19.02.2018, 18:47

  Pidetään AMK-kirjastopäivät hengissä

  Loppuvuodesta 2017 ilmestyi kaksi mielenkiintoista opinnäytetyötä, jotka kumpikin käsittelee omasta näkökulmastaan ammattikorkeakoulukirjastopäivien merkitystä ammattikorkeakouluissa työskenteleville kirjastolaisille. Auli Rossin kirjasto- ja tietopalvelualan tradenomiopintoissa syntynyt opinnäytetyö ”Ketterä, uudistuva ja ajan tasalla oleva”: Ammattikorkeakoulukirjastolaisen ammatti-identiteetti ja AMK-kirjastopäivät käsittelee amk-kirjastopäivien merkitystä ammatti-identiteetille ja Katja Pihkasalon kulttuurintuottajan opintoissa syntynyt opinnäytetyö Ammattikorkeakoulukirjastojen yhteisöllisyyteen vaikuttaminen: case Ammattikorkeakoulukirjastopäivät päivien merkitystä amk-kirjastojen yhteisöllisyydelle. Pääpointiksi keskustelusta jäi haastattelijan mieleen: Pidetään amk-kirjastopäivät hengissä.

 • (photo: )
  Minna Marjamaa  - 19.02.2018, 18:47

  Amk-kirjastojen kimppautumisen vuosi edessä

  ”Tänä vuonna tehdään kauaskantoisia päätöksiä”, sanoo AMKIT-konsortion puheenjohtaja Hanna Lahtinen ja katselee ulos lumiseen maisemaan. Kreodin helmikuun haastattelussa Hanna kertoo, missä amk-kirjastokentällä mennään.

Tietoa lehdestä ja kirjoitusohjeet