Register
AMMATTIKORKEAKOULUKIRJASTOJEN VERKKOLEHTI

Kesänumero 3/2018

Pääkirjoitus

Artikkelit

 • Photo by rawpixel.com from Pexels CC0 (photo: )
  Katja Laitila ,  Anna Mikkonen ,  Nina Hynnä  - 11.06.2018, 13:17

  Yhteistyössä on voimaa! Moniammatillinen yhteistyö avoimuuden tukena HAMKissa

  HAMKilainen tapa tuottaa TKI-tukipalveluita yhdistää asiantuntijoita yli hallintorajojen. Miten me sen teimme?

 • Kuvan henkilöt vasemmalta: yliopettaja Arja Oikarinen, kehityspäällikkö Irene Salomäki, laatupäällikkö Teija Sievänen, kirjastonjohtaja Riitta-Liisa Karjalainen, yliopettaja Jaana Lappalainen, Kehitysjohtaja (TKI) Mikko Keränen ja tutkija Jari Järviluoma. (photo: )
  Riitta-Liisa Karjalainen ,  Arja Oikarinen  - 11.06.2018, 13:17

  Avoin tiede Kajaanin ammattikorkeakoulussa – käytännön kokemuksia

  Kajaanin ammattikorkeakoulussa on tehty työtä avoimen tieteen periaatteiden näkyväksi tekemiseen sekä henkilökunnalle että opiskelijoille. Tässä artikkelissa kuvataan miten avoin tiede näkyy tällä hetkellä toiminnassa.

 • Photo by Breakingpic from Pexels CC0 (photo: )
  Johanna Kiviluoto ,  Riikka Sinisalo  - 11.06.2018, 13:17

  Oppaat apuna avoimen TKI:n ja julkaisutoiminnan jalkauttamisessa

  Lahden korkeakoulukirjasto on vastannut Lahden ammattikorkeakoulun avoimen toimintakulttuurin edistämisestä ja julkaisutoiminnasta nyt kaksi vuotta. Vuosiin on mahtunut paljon, muun muassa kouluttautumista ja opitun eteenpäin siirtämistä, kehittämissuunnitelmia, uusi julkaisualusta ja kaksi uutta lehteä sekä joka LAMKilaisen avuksi laaditut oppaat Avoin tiede ja tutkimus ja Julkaisutoiminta . Tässä artikkelissa keskitytään erityisesti näihin oppaisiin ja siihen, mitä olemme oppaita tehdessämme oppineet.

 • Photo by rawpixel on Unsplash CC0 (photo: )
  Tiina Tolonen ,  Minna Marjamaa  - 11.06.2018, 13:17

  Ammattikorkeakoulujen julkaisujen avoimuus

  Miltä ammattikorkeakoulujen julkaisujen avoimuus näyttää tilastojen valossa? Entä kuinka hyvin avoimuus saavuttaa asetetut tavoitteet? Kolmessa vuodessa ammattikorkeakoulut ovat edistyneet hyvin julkaisujen avaamisessa ja ensi vuonna odotetaan tulosten jälleen paranevan – seuraavan kerran vuonna 2019 toteutettavan OKM:n avoimuuden kypsyystarkastelun suhteen sopivasti.

 • Photo by Brooklyn Morgan on Unsplash CC0 (photo: )
  Toni Raja-Hanhela  - 11.06.2018, 13:17

  Tutkimuksen ja TKI-toimintojen tukeminen Lapin korkeakoulukirjastossa

  Lapin korkeakoulukirjastossa rakennetaan yhteisiä palveluita yliopiston tutkimukselle ja ammattikorkeakoulun TKI-toiminnalle. Tulevaisuuden haasteet tarkoittavat myös kirjaston roolin uudelleen määrittelyä ja uusien palveluiden rakentamista yhteistyössä taustaorganisaatioiden kanssa.

 • Kuva: Sirpa Nypelö (photo: )
  Eija Suikkanen  - 11.06.2018, 13:17

  Kirjasto avoimuuden askelmilla Turun AMK:ssa

  Turun ammattikorkeakoulu on sitoutunut edistämään avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita ja toimintaa. Konkreettisesti toimintaa edistää Open science -ryhmä, joka nimettiin vuoden 2018 alusta. Toimintaa koordinoi koko ammattikorkeakoulun tasolla Kirjasto- ja tietopalvelut.

 • (photo: Pixabay)
  Michael von Boguslawski ,  Jonas Tana  - 11.06.2018, 13:17

  Vetenskapen trivs bäst i öppna landskap? – diskussion kring öppen tillgång och dess implementering på Arcada

  Öppen tillgänglighet till forskningsresultat skapar nya förutsättningar för att sprida vetenskaplig kunskap och öka dess genomslagskraft. Trovärdigheten för vetenskaper stiger även i och med den ökade transparens och upprepbarhet som öppen tillgänglighet medför. Yrkeshögskolan Arcada arbetar aktivt för att öka volymen av högskolans öppet tillgängliga publikationer. Artikeln diskuterar även aktuella aspekter av öppen tillgänglighet, förankrat i ett internationellt perspektiv.

 • Kuva: JAMK/Mikko Vähäniitty (photo: )
  Suvi Perttula  - 11.06.2018, 13:17

  JAMKin kirjasto avoimuuden puolestapuhujana oppimisessa ja TKI:ssa

  Miten avoin oppiminen ja opetus, avoin TKI ja avoin tiede näkyvät Jyväskylän ammattikorkeakoulun toiminnassa tällä hetkellä ja mitä suunnitelmia avoimuuden lisäämiseksi on? Koulutuksen kehittämispäällikkö Hannu Ikonen, T&K-päällikkö Petri Moilanen ja kirjastonjohtaja Teemu Makkonen vastaavat.

 • Kuva: Kari Tiainen (photo: Kari Tiainen)
  Kari Tiainen  - 11.06.2018, 13:17

  Näin avointa toimintakulttuuria on edistetty Kareliassa

  Karelia-ammattikorkeakoulussa on kaksi nimettyä ATT-vastuuhenkilöä. He ovat järjestäneet infotilaisuuksia ja työpajoja Karelian henkilöstölle vuodesta 2016 lähtien, kirjoittaneet lukuisia artikkeleita aiheesta ja tuottaneet monenlaista markkinointimateriaalia avoimesta toimintakulttuurista sekä henkilöstölle että opiskelijoille.

Matkakertomuksia

 • Esa-Pekka Keskitalo esittelee FAIR-datapalveluita. Kuva: Terhi Kaipainen (photo: Terhi Kaipainen)
  Terhi Kaipainen  - 11.06.2018, 13:17

  Datan elinkaari haltuun ja FAIR-periaatteet

  Julkaisujen avoimuutta on edistetty korkeakouluissa enemmän ja vähemmän aktiivisesti jo useamman vuoden ajan. Nyt katseet kääntyvät vähitellen kohti tutkimuksessa syntyvää dataa. Kuinka jatkossa huomioimme syntyvän datan keräämisen, kuvailun ja säilytyksen? Kansalliskirjasto järjesti datan elinkaareen ja sen avoimuuteen liittyvän seminaarin huhtikuussa 2018. Seminaarin tavoitteena oli pureutua datan elinkaaren eri vaiheisiin ja tähän liittyen FAIR-periaatteisiin, sekä tutustua kansallisiin Fairdata-palveluihin. Seminaarin ja siihen liittyneiden työpajojen kautta sai myös hyvin vertaistukea omien datapalveluiden kehittämiseen.

Ihmiset

 • Bokad handledning i grupprum på Tritonia. Photo: Gun Vestman. (photo: )
  Gun Vestman  - 11.06.2018, 13:17

  Informationssökning i vårdutbildningen: case Yrkeshögskolan Novia / Tritonia

  Inom vårdutbildningen ingår kurser i informationssökning som en etablerad och självklar del av undervisningen. De studerandes informationskompetens och kurserna utvecklas genom samarbete mellan lärare och informatiker och informatiker emellan. Digitala pedagogiska verktyg implementeras alltmer och de kompletterar traditionella metoder, därtill erbjuds handledning såväl under personliga möten som per e-post och chatt.

Uutta

Tietoa lehdestä ja kirjoitusohjeet