Register
AMMATTIKORKEAKOULUKIRJASTOJEN VERKKOLEHTI

Työelämänumero 6/2018

Pääkirjoitus

 • Toimituskunta Tampereella. Kuva: Pekka Uotila (photo: )
  Minna Marjamaa  - 03.12.2018, 17:05

  Pääkirjoitus: Joulunumero on työelämänumero

  Vuoden viimeinen lehti on teemanumero, joka käsittelee työelämää ja muutosta erilaisista näkökulmista. Mukana on kiinnostavia asiantuntija-artikkeleita sekä JAMKin tietoasiantuntijoiden haastattelu koetuista oman alan muutoksista. Lehdestä löytyy myös kevyempää luettavaa sekä Anonyymin Amkilaisen avautumista työelämästä.

Artikkelit

 • (photo: )
  Päivi Karhumetsä ,  Hellevi Hakala  - 03.12.2018, 17:03

  Kohti neljää kampusta ja uusia työrooleja

  Työn pysyväksi ominaisuudeksi on vakiintunut muutos. Strategisen johtamisen rinnalle ja jollei jopa tärkeimmäksi esimiestyön tehtäväksi on noussut henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen muutoksessa. Kuvaamme tässä artikkelissa Metropolian kirjaston työrooliprojektia sekä tietopalvelupäällikön että projektin fasiltaattorin näkökulmasta. Projektin tavoitteena on valmistautua Metropolian tilastrategian mukaisesti työskentelemään neljällä kampuksella. Kun kymmenestä kirjastosta tulee neljä, antaa se mahdollisuuksia organisoida työtehtäviä ja palveluita aivan uudella tavalla. Konkreettinen tavoite on se, että kirjastossa jokainen tietää työtehtävänsä uusille kampuksille muutettaessa. Työroolien muokkaamisen rinnalla on vahvasti mukana työyhteisön toimivuuden ja työhyvinvoinnin kehittäminen. Muutoksessa on käytetty hyväksi osallistavia menetelmiä, joiden avulla henkilöstöllä on ollut mahdollisuus vaikuttaa oman työnsä sisältöön ja samalla työstää tuleviin muutoksiin liittyviä tunteita.

 • Photo by Javier Allegue Barros on Unsplash CC0 (photo: )
  Noora Montonen  - 03.12.2018, 17:03

  Yksilöllinen ja yhteisöllinen resilienssi voimavarana

  Muutos, aikamme uusi normaali ja monien näkemysten mukaan aikamme ainoa pysyvä asia, haastaa meitä työelämässä. Saamme päivittäin kuulla, miten digitalisaation mukanaan tuomat teknologiset muutokset muokkaavat toimintaympäristöämme. Lisäksi toimintatapamme, arvomme ja suhtautuminen työhön ovat jatkuvassa muutoksessa. Muutokset edellyttävät organisaatioilta ja niiden työntekijöiltä sopeutumiskykyä, ratkaisuna tähän tarjotaan useissa lähteissä resilienssiä. Haluaisitko kehittää omaa kykyäsi sopeutua muutoksiin?

 • Polkujuoksua syysmetsässä. @ Pixabay CC0 (photo: )
  Tiina Siro ,  Tiina Mäntylä  - 03.12.2018, 17:15

  Case: työelämän tietokäyttäytymistä tutkimassa

  Lapin ammattikorkeakoulun liikunnan ja vapaa-ajan koulutukseen sisältyy informaatiolukutaidon opetusta ja ohjausta integroituna opintojaksoihin kolmessa eri vaiheessa. Esittelemme IL-toteutuksen, joka sisältyy neljännen eli viimeisen opintovuoden opintojaksoon, jonka teemana on muuttuva työelämä ja urasuunnittelu.

 • Onnellinen opiskelija. Pixabay CC0 (photo: )
  Henna Ristolainen  - 03.12.2018, 17:15

  100 % (avoimia) opinnäytetöitä - kuinka tätä voi mitata

  Ammattikorkeakouluympäristössä tiedon avoimuuden vaatimus on lisääntynyt. Työmme tuloksia pitäisi pystyä mittaamaan entistä paremmin. Työvaiheita pitäisi virtaviivaistaa ja prosesseja kehittää. Miten opinnäytetyöprosessia pitäisi kehittää, että voitaisiin karsia päällekkäistä työtä ja parantaa samalla työn laatua? Palautuuko jokainen tehty opinnäytetyö ammattikorkeakoulusi arkistoon, josta se on saatavilla tarvittaessa? Miten opinnäytetöiden avoimuutta voi tilastoida ja mitata? Tiedätkö kuinka suuri osuus ammattikorkeakoulusi opinnäytetöistä tallennetaan Theseukseen?

 • Photo by Roman Kraft on Unsplash CC0 (photo: )
  Kaisa Puttonen ,  Hellevi Hakala  - 03.12.2018, 17:15

  Informaatiomaaperä - mitä se on työelämässä

  Kreodissa 4/2018 esiteltiin idea tiedonhankinnan ohjauksen ja informaatiolukutaidon (IL) erilaisista leikkauspisteistä opetuksen ja oppimisen sekä työelämä-projektien kanssa. Tarkastelemme tässä artikkelissa lähemmin sitä, millaisena työelämän informaatioympäristöt näyttäytyvät ja millaisia osaamistarpeita siitä nousee. Hyödynnämme pohdinnassa informaatiomaaperä-käsitettä. 

 • Kuva: Antti Nyqvist (photo: )
  Antti Nyqvist  - 03.12.2018, 17:15

  Katsaus korkeakoulujen avoimen tieteen viestintään – hajanaista ja yksipuolista?

  Osana opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Ammattikorkeakoulujen avoin TKI, oppiminen & innovaatioekosysteemi -kärkihanketta kartoitettiin helteisenä heinäkuuna 21 suomalaisen ja 29 ulkomaisen korkeakoulutus- ja tutkimusorganisaation avointa tiedettä käsitteleviä julkisia verkkosivuja. Kenen ääni amkien avoin tki -viestinnässä kuuluu, ja eroaako se siitä, miten suuret yliopistot suomessa ja ulkomailla ATT:sta viestivät? Kuinka korkeakoulut viestivät ATT-kehittämisprosesseistaan? Entä miltä suomalainen ammattikorkeakoulu avoimen tki:n asioissa näyttää, kun vertailukohtana on eurooppalainen UAS?

Matkakertomuksia

 • AMKIT-verkostopäivät järjestettiiin tänä vuonna kauniilla Finlaysonin alueella. @MInna Marjamaa (photo: )
  Terhi Kaipainen  - 03.12.2018, 17:03

  AMKIT-verkostopäivillä kohdattiin ja juhlittiin

  Ammattikorkeakoulukirjastojen verkostopäivät Tampereella 21.–22.11.2018 todistivat jälleen kerran, että me amk-kirjastolaiset kaipaamme työkavereiden kohtaamista arjen keskelle. Verkostopäivillä juhlittiin yhdessä 10-vuotiasta Theseusta, vuoden amk-kirjastoja ja KirjastoMove voittajia, kuultiin julkaisuarkistoista, amkien avoimuuden kehityksestä, valemedioista ja katseltiin kuvien kautta, miltä oma arkemme näyttää. Useamman kerran kuului palautetta tarpeesta kohdata ja keskustella. Onnistuneista päivistä sai taas energiaa arkeen.

 • Kuva: Pixabay (photo: )
  Kirsi Mononen  - 03.12.2018, 17:03

  Intohimoa, avoimuutta ja kumppanuutta

  Tietoasiantuntijan työssä tarvitaan intohimoa, avoimen tieteen tekemisessä kumppanuutta, moniammatillisuutta ja vuorovaikutusta. Suomen tieteellisen kirjastoseuran järjestämän Koko kylä kasvattaa! Avoin ja eettinen tiede asiantuntijatyössä -seminaarin avainsanoja olivat intohimo, avoimuus ja kumppanuus.

 • Hanian satama @ Pixabay (photo: )
  Susanna Kinnari ,  Eeva Klinga-Hyöty  - 03.12.2018, 17:03

  Konferenssimatka Kreikan saaristoon

  Kymmenes QQML-konferenssi (Qualitative and quantitative methods in libraries) järjestettiin toukokuussa Haniassa, Kreetalla. Konferenssin tarkoituksena on yhdistää kirjastoalan ammattilaiset, niin kirjastotyöntekijät, kirjastojen johtajat, alan tutkijat kuin tekniset kehittäjätkin, erilaisten teemojen ympärille. Osallistujien oli mahdollisuus valita neljän konferenssipäivän aikana yli sadasta esityksestä itseään kiinnostavat luennot. Lisäksi posteriesityksiä oli 13 ja työpajoja neljä. Osallistuimme konferenssiin posteriesityksellä Benefits and impact of the library services in the higher education environment .

 • Bild 1. På väg på studiebesök. Foto: Marlene Backman (photo: )
  Inger Måtts-Wikström  - 03.12.2018, 17:03

  KOHA i Sverige

  I början av oktober gjorde jag tillsammans med en kollega från Hankens bibliotek en studieresa till Sverige för att bekanta mig med bibliotekssystemet Koha. Jag hade erhållit Erasmus-medel för resan så tack för det! Vi valde att besöka Stockholms universitetsbibliotek som redan har några års erfarenhet av Koha och Högskolan i Gävle, som hade lite kortare erfarenhet.

Ihmiset

 • Bibliotekspersonal från Arcada och Diak julpysslar tillsammans – Arcadan ja Diakin kirjastolaiset jouluaskartelevat yhdessä. (photo: Sarah Hagström)
  Ann-Kristin Åvall ,  Sarah Hagström  - 03.12.2018, 17:07

  Diak & Arcada: Glögg och pyssel inför lillajul!

  Diaks och Arcadas bibliotekspersonal samlades för en gemensam pysselstund.  Traditionen att pyssla tillsammans inför jul startade ifjol. Materialet d.v.s avskrivna böcker var  detsamma som senast, men denna gång pysslade vi julgransdekorationer: stjärnor och hjärtan.  Inspiration hittades på Pinterest.

 • Metrpolian kirjaston historia. (photo: )
  Kaisu Sallasmaa  - 03.12.2018, 17:14

  Eteenpäin, sanoi sparraaja työpajassa

  Metropolian kirjastolaiset osallistuivat Työkulttuurin muutos -työpajaan marraskuussa, jossa ulkopuolelta palkattu sparraaja fasilitoi muutosta. Takana on kymmenen yhteistä vuotta. Vuonna 2008 kaksi isoa ammattikorkeakoulua yhdistettiin: EVTEK-ammattikorkeakoulu ja Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia fuusioituivat Metropoliaksi. Jälleen on edessä muutoksia: uudet kampuskirjastot, uusi budjettimalli ja uusi kirjastojärjestelmä. Sparraajan johdolla peilasimme nykyisyyttä kirjaston menneisyyden kautta. Voisiko taaksepäin katsominen auttaa meitä suhtautumaan tuleviin muutoksiin? Miten työpaja sujui ja mitä opimme?

 • Birgitta Kurvinen (photo: Jamkin kirjaston kuva-arkistot)
  Suvi Perttula ,  Birgitta Kurvinen ,  Katja Pihkasalo  - 03.12.2018, 17:14

  Muutoksen aallon harjalla – nyt, ennen ja tulevaisuudessa

  Kirjastolaiset Birgitta Kurvinen, Katja Pihkasalo ja Suvi Perttula pysähtyivät katsomaan sekä taaksepäin että eteenpäin. Miten kirjastotyö on muuttunut vuosikymmenten aikana? Miten kirjasto kytkeytyy opetukseen, yritystoimintaan, hankkeisiin ja jamkilaisten arkeen? Mikä pysyy?

 • KirjastoMOVE kannusti myös sienimetsään. Kuva: Jaana Rummukainen (photo: Jaana Rummukainen)
  Jaana Rummukainen  - 03.12.2018, 17:14

  KirjastoMOVEssa huudettiin tänä vuonna bingoa

  Tämän vuoden KirjastoMOVEn teemana oli hyvinvointi ja kilpailumuotona bingo. Kilpailun ideana oli täyttää bingoruudukkoa erilaisilla hyvinvointiin liittyvillä tehtävillä. Bingorivejä keränneet kilpailijat osallistuivat arvontoihin, joita pidettiin kolme kertaa kilpailun aikana. Joukkuesarjassa laskettiin lisäksi myös pisteitä sen mukaan, kuinka monta osallistujaa kirjastosta osallistui tehtävien suorittamiseen.

 • Kuva: Mipro Oy (photo: )
  Eeva-Maria Suojärvi  - 03.12.2018, 17:15

  Dokumentaatiota rautateille

  Mitä sisältyi puolen vuoden dokumentointiprojektiin yritysmaailmassa? Löytyikö kirjasto- ja dokumentointityön väliltä yhtäläisyyksiä tai eroja? Minkälaiseksi kokemukseksi dokumentointiprojekti muodostui?

Kolumnit ja pakinat

 • Photo by Warren Wong on Unsplash CC0 (photo: )
  Anonyymi Amkilainen  - 03.12.2018, 17:03

  Anonyymi Amkilainen: Älä luule, että sinä olet jotain

  Joskus tuntuu, että töissä kovin kritiikki tulee työkavereilta, ei opiskelijoilta tai opettajilta. Tuntuu, että työyhteisössä taustalla vaikuttaa kirjoittamaton sääntö, jonka mukaan tärkeintä on tasapuolisuus ja tasavertaisuus, ei niinkään itse tulos tai uudet ideat. Se, ettei vaikuta kuvittelevan olevansa enemmän kuin muut.

Uutta

 • Onko tiedonhaun opas Libguides tuttu? Siitä sinulle opintoihisi tosi tärkeä juttu! (photo: )
  Markku Hiltunen ,  Helena Kankuri  - 03.12.2018, 17:03

  Facebook-joulukalenteri osana Diakin kirjaston viestintää

  Diakin kirjaston viestii asiakkailleen monin tavoin, myös Facebookin kautta. Yksi meidän perinteikkäimmistä Facebook-markkinoinnin kikoista on kirjaston joulukalenteri. Olemme joka vuosi pyrkineet luomaan kirjaston Facebook-sivuille erilaisen joulukalenterin ja tuottamaan iloa asiakkaillemme. Olemme kalenterin avulla pyrkineet vähän kevyempään tiedottamiseen kuin kirjaston verkkosivuilla.

Tietoa lehdestä ja kirjoitusohjeet