Register
AMMATTIKORKEAKOULUKIRJASTOJEN VERKKOLEHTI
Kuva: Mipro Oy (photo: )
Kuva: Mipro Oy
03.12.2018, 17:15

Dokumentaatiota rautateille

Vuoden 2018 alussa minulle tarjoutui mahdollisuus osallistua dokumentointiprojektiin mikkeliläisessä yrityksessä. Olin aiemmin suorittanut töiden ohessa Terminologiaoppi- ja tekninen viestintä -opintokokonaisuuden ja käytännön työtehtävät alalla kiinnostivat. Arvelin kokemuksesta olevan jatkossa hyötyä myös tietoasiantuntijan tehtävässäni.

 

Mipro Oy

Vietin vähän alle puolen vuoden työvapaani Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) kirjastopalveluista raideliikenteen ja teollisuuden järjestelmiin erikoistuneessa asiantuntijayrityksessä. Mipron järjestelmiä käytetään rautatie- ja metroliikenteen sekä teollisuusprosessien turvallisuuden hallinnassa ja vesi- ja energiahuollon prosessien ohjauksessa.

 

Xamk tekee koulutukseen liittyvää yritysyhteistyötä Mipron kanssa, ja useat Xamkin insinööriopiskelijat ovat tehneet tai tekevät parhaillaan Miprolle opinnäytetyötään ja/tai ovat työllistyneet yrityksessä valmistuttuaan. Näin ollen yrityksen nimi ja toimiala olivat minulle entuudestaan tuttuja.

 

Työtehtävistä

Oma dokumentoinnin asiantuntijatyöni Miprolla liittyi rautatiemaailmaan ja erityisesti liikenteenohjausjärjestelmään. Työtehtäväni olivat osittain samankaltaisia kuin kirjastoalallakin työskennellessäni – sekä kirjasto- että dokumentaatiotyön ydintä on tiedonvälitys. Molemmilla aloilla edellytetään monipuolisia taitoja analysoida, suodattaa ja koostaa informaatiota erilaisiin tarkoituksiin ja eri kohderyhmille. Miprolla jäsensin, muokkasin ja yhdenmukaistin olemassa olevaa tuotedokumentaatiota osaksi uutta tuoterakennetta. Lisäksi tuotin dokumentaatiota suomeksi ja englanniksi ja huolehdin käännöstöistä.

 

Dokumentointityössä projektiaikataulut vaihtelevat hyvinkin nopeasti ja dokumentaatio muodostuu oikeastaan yhteistyössä eri asiantuntijoiden kanssa. Tehtävät elävät jatkuvasti. Kaikki tämä oli minulle jossain määrin entuudestaan tuttua kirjastomaailmastakin.

 

Suurin eroavaisuus kirjastoalan kuvailutyön ja rautatieliikenteeseen liittyvän dokumentoinnin välillä on selviö; dokumentoitaessa tuotteen tai järjestelmän toimintaperiaatteita muun muassa käyttöohjeiksi ne on jäsennettävä huomattavasti yksityiskohtaisemmin kuin kuvailtaessa niitä kirjastojen käyttäjiä varten. Standardit, lainsäädäntö, EU-direktiivit ja erityiset turvallisuuden eheyden vaatimukset ohjaavat rautatieliikenteen dokumentaatiota vahvasti.

 

Dokumentointiprojekti kokemuksena

Viihdyin hyvin uudessa työympäristössä ja pääsin siellä heti mukaan käytännön työhön, vaikkakin itselleni entuudestaan vieraaseen alaan perehtyminen vei luonnollisesti oman aikansa. Tutustuminen erilaisiin dokumentoinnin järjestelmiin ja sovelluksiin sekä informaatiosisältöjen suunnittelu ja muotoilu eri käyttöympäristöihin oli mielenkiintoista. Sain käsityksen monenlaisista asiantuntijatehtävistä ja pääsin seuraamaan ja olemaan osa alansa pioneerin kansainvälistymistä. Yritysmaailmassa vietetty työntäyteinen työvapaani oli myönteinen, uusia näkökulmia avaava kokemus!

 

Kirjoittaja

Eeva-Maria Suojärvi, tietoasiantuntija, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

(Documentation Specialist, Mipro Oy, tammi-kesäkuu 2018)

articleRating

voteData

leaveReply

Onnellinen opiskelija. Pixabay CC0 (photo: )
Henna Ristolainen  - 03.12.2018, 17:15

100 % (avoimia) opinnäytetöitä - kuinka tätä voi mitata

Ammattikorkeakouluympäristössä tiedon avoimuuden vaatimus on lisääntynyt. Työmme tuloksia pitäisi pystyä mittaamaan entistä paremmin. Työvaiheita pitäisi virtaviivaistaa ja prosesseja kehittää....

 (photo: )
Päivi Karhumetsä ,  Hellevi Hakala  - 03.12.2018, 17:03

Kohti neljää kampusta ja uusia työrooleja

Työn pysyväksi ominaisuudeksi on vakiintunut muutos. Strategisen johtamisen rinnalle ja jollei jopa tärkeimmäksi esimiestyön tehtäväksi on noussut henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen...

Photo by Warren Wong on Unsplash CC0 (photo: )
Anonyymi Amkilainen  - 03.12.2018, 17:03

Anonyymi Amkilainen: Älä luule, että sinä olet jotain

Joskus tuntuu, että töissä kovin kritiikki tulee työkavereilta, ei opiskelijoilta tai opettajilta. Tuntuu, että työyhteisössä taustalla vaikuttaa kirjoittamaton sääntö, jonka mukaan tärkeintä on...

Onnellinen opiskelija. Pixabay CC0 (photo: )
Henna Ristolainen  - 03.12.2018, 17:15

100 % (avoimia) opinnäytetöitä - kuinka tätä voi mitata

Ammattikorkeakouluympäristössä tiedon avoimuuden vaatimus on lisääntynyt. Työmme tuloksia pitäisi pystyä mittaamaan entistä paremmin. Työvaiheita pitäisi virtaviivaistaa ja prosesseja kehittää....

Polkujuoksua syysmetsässä. @ Pixabay CC0 (photo: )
Tiina Siro ,  Tiina Mäntylä  - 03.12.2018, 17:15

Case: työelämän tietokäyttäytymistä tutkimassa

Lapin ammattikorkeakoulun liikunnan ja vapaa-ajan koulutukseen sisältyy informaatiolukutaidon opetusta ja ohjausta integroituna opintojaksoihin kolmessa eri vaiheessa. Esittelemme IL-toteutuksen,...

Hanian satama @ Pixabay (photo: )
Susanna Kinnari ,  Eeva Klinga-Hyöty  - 03.12.2018, 17:03

Konferenssimatka Kreikan saaristoon

Kymmenes QQML-konferenssi (Qualitative and quantitative methods in libraries) järjestettiin toukokuussa Haniassa, Kreetalla. Konferenssin tarkoituksena on yhdistää kirjastoalan ammattilaiset, niin...