Register
AMMATTIKORKEAKOULUKIRJASTOJEN VERKKOLEHTI
Ideoita syntyy, kun yhdessä ideoidaan. (photo: Terhi Kaipainen)
Ideoita syntyy, kun yhdessä ideoidaan.
18.02.2019, 20:01

Uudet oppimisympäristöt -verkostolle kuuluu hyvää

AMKIT-konsortion keväällä 2018 liikkeelle laittamat verkostot ovat lähteneet hyvin liikkeelle ja luoneet amk-kirjastolaisten keskuuteen uudenlaista yhdessä tekemistä. Uudet oppimisympäristöt -verkoston ensimmäinen webinaari oli 21.3.2018 ja tämän jälkeen on tapahtunut paljon.

 

Verkoston ensimmäisessä webinaarissa luotiin pohjaa sille, miten me amk-kirjastolaiset ymmärrämme uudet oppimisympäristöt. Padletille piirtyi ajatuksia ja kysymyksiä kirjaston roolista osana oppimista ja oppimisympäristöjä, materiaalien ja ajatusten mutkattomasta jakamisesta, siitä miten toimimme myös kirjaston ulkopuolella niin fyysisesti kuin verkossa, kuinka huomioimme avoimuuden vaateen toiminnassamme ja miten voimme tukea ja pysyä perässä muuttuvassa pedagogisessa ympäristössä. Verkoston alkusysäyksestä ja ensimmäisestä webinaarista voit lukea lisää verkoston vetäjän Pekka Uotilan artikkelista.

 

Hyvin liikkeelle lähtenyt toiminta poiki loppukeväästä ajatuksen webinaaria laajemmasta seminaarista uudet oppimisympäristöt teeman ympärille. Laurean ja Xamkin kirjastot suunnittelivat seminaaria Tikkurilaan lokakuuksi 2018. Myös AMKIT-konsortion pedagogiikka-ryhmä alkoi keväällä suunnitella kyselyä amk-kirjastojen tiedonhankinnan opetukseen liittyen. Tämän kysely on lähetetty amkit-postituslistan kautta kaikille amk-kirjastoille viikolla kuusi. Vastaajiksi pyydetään kaikkia amk-kirjastoissa tiedonhankinnan opetusta ja ohjausta antavia. Jokainen vastaa siis kyselyyn henkilökohtaisesti, ei kirjastokohtaisesti.

 

Ennen lokakuun seminaaria oli vielä yksi webinaari syyskuun lopussa. Tässä webinaarissa kuulimme Laurean Aino Helariutan esittelemänä CampusOnline -opintojen suunnittelua ja tekemistä varten tehdystä LibGuide-alustasta Oppimateriaalien valinta ja käyttö AMKien yhteisillä verkko-opintojaksoilla - Opas opettajille. Saimme lisäksi terveiset ja ensitunnelmat Oulussa olleesta ECIL-konferenssista niin siellä esiintyneiltä kuin osallistujilta. Kävimme myös läpi 9.10.2018 olevan seminaarin ohjelmaa ja muistuteltiin sinne ilmoittautumisesta.

 

Lokakuun alussa noin kolmisenkymmentä amk-kirjastolaista kokoontui Laurean Tikkurilan toimipisteen tiloihin kuulemaan erilaisista (oppimis-) ympäristöistä, joissa kirjastolaiset toimivat ja voisivat myös toimia aktiivisemmin. Opimme ja vaihdoimme kokemuksia hackatoneista, hankkeista, sprintistä ja pääsimme videon välityksellä tutustumaan hieman erilaiseen kirjastoon Tanskassa. Tanskalaiset mm. ilahduttavat asiakkaita laittamalla tikkarin varatun kirjan väliin. Idea lähti muuten elämään Diakissa, jonka Facebookin päivityksen perusteella varattujen kirjojen väliin oli eräänä maanantaina eksynyt lakuja.

 

Seminaaripäivän lopuksi kokoonnuimme työpajaan, jossa pohdittiin tulevaisuutta sekä kirjastolaisen että oppimisympäristöjen näkökulmasta viiden teeman kautta. Teemat olivat digitaalisuus, kansainvälisyys, opiskelijakeskeisyys, TKI ja kokeilukulttuuri sekä työelämäläheisyys ja osaamisperustaisuus. Valitut teemat on poimittu Xamkin pedagogisesta kehittämissuunnitelman mallista Tulevaisuuslähtöinen oppiminen. Taustalla työpajan suunnittelussa oli myös ensimmäisessä webinaarissa syntynyt Padlet. Työpajan osallistujille annettiin ennakkotehtävä, jossa heidän tuli pohtia kaksi todennäköistä, kaksi uhkaavaa ja kaksi tavoiteltavaa skenaariota tulevaisuuslähtöisestä kirjastolaisesta ja tulevaisuuden kirjastosta. Kun päivään oli hyvin orientoiduttu, syntyi viiden teeman alle monia hyviä ajatuksia. Kuitenkin vielä tämän työpajan jälkeen olimme hieman irrallaan konkretiasta – mitä voisimme oikeasti yhdessä tehdä edistääksemme uudenlaista toimintaa?

 

AMKIT-päivän työpajassa käy kova kuhina.
AMKIT-päivän työpajassa käy kova kuhina. © Terhi Kaipainen

Kaikki aiemmin koottu materiaali käytiin läpi Xamkissa, ja eri vaiheissa syntyneistä ideoista ja ajatuksista yhdisteltiin marraskuisia AMKIT-verkostopäiviä varten kahdeksan teemaa, joista Uudet oppimisympäristöt -työpajaan ilmoittautuneet saivat äänestää suosikkinsa. Varsinaisissa työpajoissa lähdettiin sitten työstämään hyvin konkreettisia toimintaehdotuksia kolmesta teemasta: Avoimet aineistot opetuksessa/yhteiset oppimateriaalit, Ulos kirjastosta-toiminta ja Yhteistyö opetuksen (ja työelämän) kanssa. Kaksi saman sisältöistä työpajaa onnistuvat yli odotusten ja saimme kuusi hienoa ja ennen kaikkea konkreettista ehdotusta eteenpäin työstettäväksi. Kaikissa ehdotuksissa näkyy yhdessä tekeminen ja ilahduttavasti myös kirjaston fyysisten tai verkkoseinien ulkopuolelle meneminen. Työpajan anti purettiin webinaarissa 30.11.2018, jonka jälkeen teemojen jatkotyöstö jätettiin loppuvuodeksi yhteisöön hautumaan.

 

Tämän vuoden ensimmäisessä Uudet oppimisympäristöt -webinaarissa 18.1.2019 palattiin loppuvuoden toimintaehdotuksiin ja jatkotoimenpiteisiin. Saimme kuulla yhdestä ideasta eteenpäin työstetyn version, jonka perusteella päätettiin marraskuussa 2019 järjestää amk-kirjastojen yhteinen tempausviikko AMK-Kirjasto Pops Up. Teemaksi viikolle valikoitui Avoin tieto luotettavasti, ja teemaa voi lähestyä omassa kirjastossa haluamastaan näkökulmasta, esim. kaikki voivat käyttää kirjastopalveluita, etäkäytöllä pääsy mistä vaan, avoimet aineistot LibGuidesissa, verkossa kriittisesti. Ajatuksena on siis viedä kirjasto ulos tutuista ympyröistä ja omien seinien sisältä. Tapahtumasta on lähetty viesti amkit-listalle helmikuun alussa ja mukaan viikolle voi ilmoittautua 28.2.2019 mennessä Laureaan Kaisa Puttoselle (kaisa.puttonen@laurea.fi).

 

Uudet oppimisympäristöt -verkoston toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin, ja sekä ajatuksia että toimintaa on viety kohti käytäntöä. Seuraavaksi verkostossa siirrytään pohtimaan enemmän avoimia alustoja materiaalien jakamisen näkökulmasta sekä muita avoimia oppimisympäristöjä. Ja toki, jos AMKIT-verkostopäivillä syntyneitä ideoita haluaa vielä työstää eteenpäin toiminnaksi, käy toimeen vain! Ajatuksia pääsee seuraavan kerran jakamaan tämän verkoston ympärillä 15.3.2019 ja linkki tapahtumaan tulee myöhemmin amkit-listan kautta tiedoksi. Tervetuloa mukaan!

 

Kirjoittaja: Terhi Kaipainen, tietoasiantuntija, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

 

Lue lisää:

Uudet oppimisympäristöt –verkoston materiaalit (webinaaritallenteet jne.) amkit-wikissä (eDuuni): https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=59771411

Kaipainen, Terhi. AMKIT-verkostopäivillä kohdattiin ja juhlittiin. Kreodi 6/2018. https://www.kreodi.fi/en/27/Matkakertomuksia/525

Kaipainen, Terhi. Missä ympäristössä toimit ja olet tulevaisuuden kirjastolainen? Kreodi 5/2018. https://www.kreodi.fi/en/29/Matkakertomuksia/507

Uotila, Pekka. Rihmastosta kasvaa oppimisympäristö. Kreodi 2/2018. https://www.kreodi.fi/en/24/Uutta/464/Rihmastosta-kasvaa-oppimisymp%C3%A4rist%C3%B6.htm

 

articleRating

voteData

leaveReply

#amkkirjastolife #hyvinmenee #muistatägätä (photo: )
Sanna Savolainen ,  Anu Elsilä ,  Henna Paajala  - 18.02.2019, 20:01

Tieteellinen tutkimus amk-kirjastolaisista

Millainen on ammattikorkeakoulussa työskentelevä kirjastoihminen? Päätimme ottaa tästä selvää. Pääasiallisena tutkimusmateriaalina meillä oli Instagramiin, Facebookiin ja Twitteriin laitetut...

Rukkaset käteen ja töihin! Kuva: Anna-Mari Pudas. (photo: )
Minna Marjamaa ,  Tiina Tolonen  - 18.02.2019, 20:01

Theseus-uudistus – mitä se tarkoittaa?

Ammattikorkeakoulujen julkaisuarkisto Theseus uudistuu maaliskuussa. Uudistuksen vuoksi Theseuksessa on käyttökatko 22.2.–12.3.2019. Theseus-toimistossa ja Kansalliskirjastossa rakennetaan...

Kuvassa Sari Pesonen, Inge-Maj Andersson ja Marketta Fredriksson. Kuva: Susanna Kinnari (photo: Susanna Kinnari)
toimituskunta  - 18.02.2019, 20:01

Diak siirtyi Kohaan nopealla aikataululla

Diakonia-ammattikorkeakoulun kirjasto  otti uuden kirjastojärjestelmän käyttöön helmikuussa 2019. Kreodi haastatteli diakilaisia, kun uusi kirjastojärjestelmä oli ollut käytössä muutaman päivän....

Photo by Warren Wong on Unsplash CC0 (photo: )
Anonyymi Amkilainen  - 18.02.2019, 20:01

Ja taas meni pieleen!

Kun väsyttää tai heittää päässä tai muuten vaan ei ole ajatus kirkkaimmillaan niin kirjastolainen sujuvasti väärinlukee/väärinkirjoittaa tai väärinymmärtää ihan selvää suomen kieltä, muista...

Södra Trutklippanin sammutettu loisto ja hankikelit. Kuva: Minna Marjamaa (photo: )
toimituskunta  - 16.02.2019, 20:36

Pääkirjoitus: Kreodin juhlavuosi 2019

Vuosi 2019 on Kreodin juhlavuosi: AMK-kirjastojen lehti täyttää kunnioitettavat 20 vuotta. Vaikka lehti on ohittanut pahimman murrosikänsä, muutoksia ja menoa on parikymppisellä edessään: lehdelle...

Theseuksen uusi logo on graafikko Petra Boijen tekemä. (photo: )
Tiina Tolonen  - 18.02.2019, 20:01

Theseuksen tilastovuosi 2018

Vuosi 2018 oli Theseuksen toiminnassa historiallinen. Julkaisuarkiston toiminnan aloittamisesta pilottiammattikorkeakoulujen voimin tuli tuolloin täyteen 10 vuotta. Tasavuosia juhlittiin...