Register
AMMATTIKORKEAKOULUKIRJASTOJEN VERKKOLEHTI
 (photo: )
16.04.2019, 17:27

Arcada visar att studentresponsen är viktig genom #feedbackmatters

Det är vanligt att högskolor samlar in en massa studentrespons, men vad händer sedan? Analyserar ni den, använder ni den och framförallt återkopplar ni till den? Vid Arcada upplever vi att feedback från våra studenter är väldigt viktigt och ville därför bli bättre på att visa dem det.

 

Ökad kommunikation kring studentrespons


Vid Arcada samlar vi in respons från våra studenter med olika verktyg och gällande olika saker, men kunde bli bättre på att berätta vad som sedan händer med den responsen och vilka åtgärder den leder till. Ett steg i rätt riktning, är att öka kommunikationen kring givandet, mottagandet och rapporteringen av feedback genom hashtagen #feedbackmatters.


I december 2018 lanserade Arcadas rektor Mona Forsskåhl kampanjen #feedbackmatters för hela personalen och uppmanade oss att försöka komma ihåg både att ge studenterna möjlighet att ge respons och att ta del av vad som händer med den därefter. Hashtaggen är ett enkelt sätt att t.ex. i texter som nyheter, e-post eller affischer kunna hänvisa till studentrespons och dess effekter. Det visar att Arcada lyssnar på sina studenter, värdesätter deras åsikter och vidtar konkreta åtgärder. Vi hoppas att en bieffekt av denna ökade synlighet ska vara att allt fler studenter känner sig motiverade att ge respons.

 

Synlighet på studenternas språk


Valet av logotypen hängde ihop med målgruppens kommunikationsvanor där hashtaggar kort och koncist lyfter fram vad något handlar om. Hashtaggen är också en igenkänningsfaktor som är väldigt lätt att använda i text utan grafik vid behov. Då det inte fanns någon kort och bra översättning till svenska och man överlag ofta skriver en hashtag på engelska, valde vi att använda endast en enspråkig logotyp som samtidigt förstås av alla på högskolan.

 

Konkreta bevis på åtgärder


Vi ville även ha #feedbackmatters i fysisk form och lät tillverka klistermärken i olika format som kan placeras invid konkreta åtgärder som vidtagits. Detta gör att studenter, personal och gäster möter logotypen då de vistas i Arcadahuset och görs uppmärksamma på att studentrespons är en aktiv del av vår vardag. Förhoppningsvis leder bevisen på de konkreta effekterna responsen har till att fler studenter tar sig tid att fylla i enkäter, svara på frågor per e-post samt delta i intervjuer och diskussioner.

 

 

 

Åtgärder i biblioteket


Förutom den omfattande och mycket lyckade ommöbleringen på campus sommaren 2018 till följd av en campusenkät och workshoppar med studenterna, har även andra responskanaler lett till konkreta åtgärder i Arcadas bibliotek. Bl.a. har studenterna nu tillgång till bättre belysning, kan ladda sina datorer och telefoner vid varje arbetspunkt och kan även hänga av sig sina tjocka ytterkläder. En liten åtgärd som innebär en stor förbättring för studenterna är förlängningen av läsesalens öppethållningstider som även gäller då resten av biblioteket är stängt.

 

 

Benchlearning bland biblioteken?


Hur samlar ni in respons och hur återkopplar ni till den? Vilka åtgärder har ni vidtagit? Vad tycker ni om vår kampanj? Kommentera gärna här nedan så kan vi få tips och lära oss av varandra! #feedbackmatters

 

Text och bilder:

Sandra Slotte, Internationell studentrekryterings koordinator, Arcada

articleRating

voteData

 1. Hi, would you like more business leads at a lower cost? Currently Get-More-Leads-Now.com is offering our popular unlimited lead generation software package - at a reduced price for a limited time.

  Download and install now to be building databases of leads in minutes:

  Get-More-Leads-Now.com

  The Ultimate Lead Generation Pack works by automatically visting yellow page directories and building a database according to your search terms. Other software in the pack then finds emails, phone numbers, and other details for that database. The results can be used for email, cold-calling, direct mail, or to sell immediately - priced per lead. Runs on Windows, Mac, and Linux with multiple job and VPN/proxy support. Similar software retails for over $100 with less features.

  This pack is only available on sale as a short promotional offer, please download now if at all interested.

  Click Here: Get-More-Leads-Now.com

  Have a Great Day,
  The Ultimate Lead Generation Pack Team

  unsubscribe/remove Here: get-more-leads-now.com/r.php?url=kreodi.fi&id=ulg14

 2. Hi, letting you know that Business-Capital-Advisors.com can find your business a SBA or private loan for $2,000 - $350K Without high credit or collateral.

  Find Out how much you qualify for by clicking here:

  Business-Capital-Advisors.com

  Minimum requirements include your company being established for at least a year and with current gross revenue of at least 120K. Eligibility and funding can be completed in as fast as 48hrs. Terms are personalized for each business so I suggest applying to find out exactly how much you can get on various terms.

  This is a free service from a qualified lender and the approval will be based on the annual revenue of your business. These funds are Non-Restrictive, allowing you to spend the full amount in any way you require including business debt consolidation, hiring, marketing, or Absolutely Any Other expense.

  If you need fast and easy business funding take a look at these programs now as there is limited availability:

  Business-Capital-Advisors.com

  Have a great day,
  The Business Capital Advisors Team

  unsubscribe/remove - business-capital-advisors.com/r.php?url=kreodi.fi&id=e158

leaveReply

Kuva: Anita Segerstedt (photo: )
Riikka Sinisalo  - 16.04.2019, 17:27

Lahden ammattikorkeakoulun musta syksy

Lahden ammattikorkeakoulun (LAMK) syksyn 2018 yhteistoimintaneuvottelut päättyivät lokakuussa 30 työntekijän irtisanomiseen. Lisäksi 7 henkilön työsuhde päättyy muunlaisin järjestelyin ja 10...