Register
AMMATTIKORKEAKOULUKIRJASTOJEN VERKKOLEHTI

Pedagogiikkanumero 3/2019

Pääkirjoitus

Artikkelit

 • ITSEW-viikon vieraita ja isäntiä. Kuva: Tomi Pelkonen (photo: )
  Anu Elsilä ,  Tomi Pelkonen ,  Merja Sormunen ,  Kirsi Vähäkangas  - 03.06.2019, 20:53

  Eri kielet, kulttuurit ja työkalut, yhteiset ongelmat

  Huhtikuun alussa Oulun ammattikorkeakoulussa vietettiin International Teacher and Staff Exchange Training eli ITSEW-viikkoa. Tämän vuoden tapahtuma oli sarjassaan kolmas. Kirjaston staff trackille osallistui kolme kirjastoalan ammattilaista kolmesta eri yliopistosta, Maike Kittelmann Göttingenin yliopistosta Saksasta, Michele Pola  Modena & Reggion yliopistosta Italiasta ja Ruth Jenkins Edinburghin yliopistosta Iso-Britanniasta.

 • Tritonia (photo: )
  Gun Vestman  - 03.06.2019, 20:53

  Flippade kurser i informationssökning

  Ett källkritiskt förhållningssätt är absolut nödvändigt i ett samhälle där falska nyheter och alternativa fakta snabbt sprider sig bland relevant information. Vi har alla ett ansvar att fundera över sanningshalten och kontrollera källan, oberoende av i vilket sammanhang informationen ges till oss – eller söks fram. Att ge de studerande insikter i informationssökningens allmängiltighet och livstidsrelevans är ett centralt mål med kurser i informationskompetens.

 • Photo by Kyle Glenn on Unsplash (photo: )
  Sarah Hagström  - 03.06.2019, 20:53

  Open Networked Learning – en nätkurs om nätkurser

  “The ONL course continues to fascinate me! When attending the webinar last week, I was so overwhelmed with suddenly having the whole world live at my office. ONL is like a huge international conference, or like doing an international exchange, not in a particular country, but in the whole world at the same time, and still being at home. Going global like this is in your everyday local context is amazing.” Utdrag från min kursblogg 28.3.2019

 • Image by Devanath from Pixabay (photo: )
  Leena Elenius ,  Riitta-Liisa Karjalainen ,  Arja Kunnela  - 03.06.2019, 20:53

  Tiedonhankinnan opetuksen tila amk-kirjastoissa -kyselyn tuloksia

  Keväällä 2018 Uudet oppimisympäristöt -rihmaston verkkotapaamisessa heräsi ajatus kartoittaa tiedonhankinnan opetuksen nykytila amk-kirjastoissa. Kartoituksen tavoitteena oli saada yleiskuva tiedonhankinnan opetuksen tilasta, sen muuttumisesta ja tulevaisuuden kysymyksistä. Tavoitteena oli myös, että kartoitus lisää amk-kirjastolaisten ymmärrystä opetuksen erilaisista tavoista ja muodoista, yhteistyöstä opetuksen ja tutkimuksen kanssa. Kartoituksen avulla saadaan tietoa kehittämisen ja esimerkiksi koulutusten suunnittelun avuksi. 

 • Kuva: Leena Elenius (photo: )
  Leena Elenius ,  Anu Latva-Reinikka ,  Silja Saarikoski  - 03.06.2019, 20:53

  Aikakauslehtiartikkeleiden löydettävyys muutoksen kourissa

  Opiskelijan on tärkeää tunnistaa oman alansa ammattilehtiä. Niiden avulla pääsee helposti kiinni oman alansa uusimpaan tietoon.  Ammattilehtiä tilataan myös työpaikoille, joten opiskelujen jälkeen niiden käyttö jatkuu luontevasti työelämässä. Lehtiartikkelitiedon löytäminen on kuitenkin haasteellista ja se on jopa monimutkaistunut entisestään. Metatietoa ei ole. Lisäksi uudet lehtijulkaisemisen muodot sekoittavat pakkaa kirjaston näkökulmasta.

 • Kuva: rawpixel.com, Pxhere CC0, saatavissa: https://pxhere.com/en/photo/1451427 (photo: )
  Ilkka Väänänen ,  Päivikki Lahtinen  - 03.06.2019, 20:53

  OPINNÄYTETYÖ TYÖELÄMÄTAITOJEN OPPIMISPROSESSINA

  Integratiivisen pedagogiikan malliin perustuvan Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa -hankkeen tehostetun opinnäytetyöprosessin kehittämispilotin tavoitteena on tuottaa tiedonhankintaan ja -hallintaan liittyvä korkeakoulupedagogiikan toimintamalli, jossa yhdistyvät syvällinen ymmärrys, aktiivinen toimijuus ja monipuoliset taidot.

 • Integraatio on silta julkaisutiedonkeruusta Theseukseen. Photo by Daniel Seßler on Unsplash CC0 (photo: )
  Tiina Tolonen ,  Minna Marjamaa ,  Antti Nyqvist  - 03.06.2019, 20:53

  Odotettu Justus–Theseus -integraatio viimeinkin avattu

  Kauan odotettu Justus –Theseus -integraatio avattiin maanantaina 6.5.2019. Integraatio yhdistää OKM:n julkaisutiedonkeruun ja rinnakkaistallentamisen: Jatkossa ammattikorkeakoulujen julkaisuarkisto Theseukseen voi syöttää julkaisuja suoraan julkaisutietojen tallennuspalvelusta Justuksesta. Tämä tarkoittaa Theseuksen kytkeytymistä tiiviimmin kansalliseen julkaisutieto-infrastruktuuriin ja avoimen tieteen prosessien virtaviivaistumista ammattikorkeakouluissa. Palvelu lähti toimimaan ja yhteyteen on toistaiseksi oltu melko tyytyväisiä. Tässä koostetta kevään muutostyöstä ja kysymyksiä herättäneistä asioista.

 • (photo: Pixabay)
  Pekka Uotila ,  Heli Manninen  - 03.06.2019, 20:53

  ”Materiaali ilmoitetaan Moodlessa” - Mitä opintojaksoilla luetaan?

  Opiskelu, opiskelun hallinta ja oppimateriaalien hankinta tapahtuvat ammattikorkeakoulussa suurelta osin tietojärjestelmissä. Tietojärjestelmiin kasaantuu paljon dataa, jota voidaan hyödyntää opetuksen ja oppimisen kehittämisessä, ymmärtämisessä ja tukemisessa. Tätä toimintaa kutsutaan oppimisanalytiikaksi ja kun analyysi ja raportointi kohdentuvat yleisemmin organisaation järjestelmien sisältämän datan analyysiin, puhutaan koulutuksellisesta tiedonlouhinnasta ja koulutustoiminnan analytiikasta (Tietovirta- ja sanastotyön koordinaatioryhmä, 2018).

 • (photo: Unsplash)
  Kirsi Mononen  - 03.06.2019, 20:54

  Klinikoista apua opinnäytetyöhön: tiedonhankinnan klinikat Karelia-ammattikorkeakoulussa

  Kareliassa järjestetään tiedonhankinnan opinnäytetyöklinikoita sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille. Tiedonhankinnan klinikat innostavat sekä opiskelijoita että opettajaa. Opiskelijat päättävät itse milloin osallistuvat opetukseen.

Matkakertomuksia

 • Euroopan laidalla, avoimen oppimisen äärellä. Kuva: Aino Helariutta. CC BY 4.0 (photo: )
  Aino Helariutta  - 03.06.2019, 20:54

  OER19-konferenssissa Euroopan laidalla – avoin oppiminen tarvitsee suunnannäyttäjiä

  Vietin unohtumattomat pari päivää 10.–11.4. avoimen oppimisen OER19-konferenssissa Irlannin Galwayssa. OER-konferenssilla on kymmenen vuoden perinteet. Konferenssi on koonnut avoimen oppimisen ja oppimisteknologian aktiiveja aiempina vuosina Isoon Britanniaan. Tällä kertaa ennakoitiin Brexittiä. Konferenssi järjestettiinkin uhkaavasta brittien EU-erosta johtuen Irlannissa Galwayssa.

 • ASUA Groupin parrakkaat miehet Jarno Hämäläinen ja Markus Koskinen pohtivat kahvitauolla tiedolla johtamisen merkitystä markkinoinnissa. (photo: Kirsti Karttunen)
  Kirsti Karttunen  - 03.06.2019, 20:54

  Johda tiedolla

  Huhtikuisen iltapäiväseminaarin järjesti Digitaalisen tiedonhallinnan tutkimus- ja kehittämiskeskus Digitalia. Salissa paikan päällä Mikkelissä osallistujia oli noin 30 ja striimattua esitystä seurasi noin 80 henkilöä. Tiedolla johtaminen on siis kiinnostavaa, luonnehti tilaisuuden avannut Xamkin TKI-asiantuntija Miia Kosonen . Iltapäivän aikana pääsimme pohtimaan: Mitä tiedolla johtaminen on? Voimmeko johtaa tiedolla? (juridiset, eettiset, tekniset rajoitteet) Osaammeko johtaa tiedolla? (data science, analytiikka) Haluammeko johtaa tiedolla? (tietämisen esteet ja voimavarat yksilön, organisaation ja yhteiskunnan tasolla). ”Ihmisiä kiinnostaa vain se, minkä he luulevat jo tietävänsä.” Päivän teemasta kotiin vietäviksi esitettiin neljä asiaa: hiljainen tieto, intuitio, tunteet, tietäminen sosiaalisena ja jaettuna.

Ihmiset

 • Photo by Element5 Digital on Unsplash (photo: )
  Merja Sormunen  - 03.06.2019, 20:54

  Kuinka tuore amkilainen selviää informaatiolukutaidon opetuksesta?

  Viime joulukuussa sain tuoreet kirjasto- ja tietopalvelualan tradenomin paperit käteeni. Nyt, vain muutamia kuukausia myöhemmin suunnittelen itse tiedonhaun opetustunteja sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille samassa oppilaitoksessa, mistä itse valmistuin. Tunne on ajoittain sama kuin viisi vuotta sitten ollessani aloitteleva kieltenopettaja yläkoulussa: toisaalta koen intoa ja halua kehittää opetusta, mutta toisaalta tehtävään liittyvä työmäärä tuntuu suurelta.

 • Kuva 5: Tarvaspäässä toukokuussa 2018. Kuva: Markku Hiltunen. (photo: )
  Helena Kankuri  - 03.06.2019, 20:54

  Arjen työhyvinvointia Diakin kirjastossa

  Työhyvinvointi on tärkeä osa ihmisen hyvinvointia, vietämmehän me suuren osan valveillaoloajastamme työpaikalla. Työnantaja luo meille puitteet, mutta osin työhyvinvointi riippuu meistä itsestämme. Monille asioille ei voi mitään, mutta niihin pieniin asioihin, joihin pystyy itse vaikuttamaan, kannattaa tarttua!

 • Maarit Koskela CC BY SA (photo: Maarit Koskela CC BY SA)
  Maarit Koskela  - 03.06.2019, 20:54

  90 minuuttia hallittua kaaosta – kohti opiskelijalähtöistä tiedonhankinnan ohjausta

  Miten suunnitella tiedonhankinnan ohjausta alalle, jonka tiedontarpeita tai -lähteitä ei tunne? Kuinka ohjata 40 opiskelijan työpajaa tilassa, jossa ei ole enää tietokoneita? Metropolian uudella kulttuurin kampuksella tiedonhankinnan ohjaus sai uuden suunnan olosuhteiden muuttuessa.

Kolumnit ja pakinat

 • Kesä kirjastossa by Kirsi Rönnqvist (photo: )
  Kirsi Rönnqvist  - 03.06.2019, 20:55

  Kesä kirjastossa

  Mitä kummaa tekee Darth Vader kirjastossa? Siitä otettiin Savonian kirjastossa selvää.

 • Photo by João Silas on Unsplash CC0 (photo: )
  Hellevi Hakala ,  Kaisa Puttonen  - 03.06.2019, 20:55

  Miten se nyt menikään…

  Hellevi Hakala (HH) ja Kaisa Puttonen (KP) istahtivat kahvikupin äärelle muistelemaan informaatiolukutaidon(IL) opetuksen vaiheita 2000-luvun alusta tähän päivään.

Uutta

 • Kuva: Pxhere CC0, https://pxhere.com/en/photo/700367 (photo: )
  Essi Prykäri ,  Riikka Sinisalo  - 03.06.2019, 20:53

  Informaatiolukutaidon MOOC – kokemuksia Lahden ammattikorkeakoulusta

  Lahden ammattikorkeakoulussa aloitettiin informaatiolukutaidon MOOC-kurssin pilotointi vuonna 2017. Samaan aikaan LAMKissa otettiin käyttöön informaatiolukutaidon uudet kehykset, joten luvassa oli melkoinen mullistus. Tulisi siis luoda uusia informaatiolukutaitokehyksiä noudatteleva kurssi, joka toimii tarvittaessa suurellekin opiskelijamäärälle ilman, että sen ylläpitoon kuluu liiemmin henkilöresursseja. Miten onnistuimme?

 • Kuva: Joona Koiranen (photo: )
  Joona Koiranen  - 03.06.2019, 20:53

  Pakopelaamalla kirjastotaidot haltuun

  Erilaiset pakopelit ovat yleistyneet vauhdilla sen jälkeen kun ensimmäinen niistä rantautui Suomeen viitisen vuotta sitten. Nyt pakopelien hyödyt on huomattu myös opetus- ja koulutuskäytössä. Mistä pakopeleissä on kyse ja voisiko niitä käyttää amk-kirjastoissa?

Tietoa lehdestä ja kirjoitusohjeet