Register
AMMATTIKORKEAKOULUKIRJASTOJEN VERKKOLEHTI
Kuva: Roine Piirainen, Kuvia Suomesta. CC0 (photo: )
Kuva: Roine Piirainen, Kuvia Suomesta. CC0
16.02.2020, 19:45

Theseus-kysely 2020: Kerro mielipiteesi palvelusta

Theseus-kysely 2020 on avattu! Tule kertomaan kokemuksesi Theseuksen edellisvuoden suuren uudistuksen onnistumisesta. Vastaamalla vaikutat Theseuksen tulevaan kehittämiseen ja koulutusten järjestämiseen. Kysely on avoinna 5.3.2020 asti.

 

Kyselyyn pääset tästä.

 

Theseuksessa toteutettiin vuonna 2019 suuri metadata- ja kokoelmarakenneuudistus sekä avattiin uusi syöttölomake opinnäytetöille ja yhteys Justuksesta (julkaisutiedonkeruujärjestelmä) Theseukseen. Syksyllä avautui myös mahdollisuus tallentaa mp3- ja mp4-tiedostoja streamattavaksi opinnäytetöiden yhteyteen. Metadatauudistuksen toteutuksen jälkeen on hyvä arvioida, palveleeko uudistus kaikkia ammattikorkeakouluja. Vastausten perusteella suunnittelemme kevään webinaareja.

 

Etusivun nostot metadatan pohjalta - Onko tarvetta?

 

Kyselyssä tiedustellaan, halutaanko metadatan pohjalta tehtäviä nostoja kunkin ammattikorkeakoulun omalle Theseus-etusivulle. Mistä tässä on kyse?


Ennen uudistusta jokaisella ammattikorkeakouluilla oli oman koulutusrakenteensa mukaiset kokoelmat Theseuksen etusivulla; uudistuksen jälkeen vain kaksi kokoelmaa: julkaisut ja opinnäytetyöt. Samalla luovuttiin vanhasta ammattikorkeakoulukohtaisesta koulutusohjelmarakenteeseen pohjautuvasta kokoelmamallista, ja siirryttiin yhteiseen koulutusalajärjestelmään. Ratkaisu pohjaa Tilastokeskuksen käyttämään ISCED-malliin, jolla ammattikorkeakoulut raportoivat opinnäytetyöt OKM:lle ja Virtaan. Tavoitteena oli luoda yhtenäinen koulutusalojen metadatamalli, joka mahdollistaa yhtenäisemmän tiedonhaun kaikkien ammattikorkeakoulujen opinnäytetöistä: Uudessa mallissa voi esimerkiksi hakea kaikkien ammattikorkeakoulujen tietotekniikan tai hoitotyön töitä ja tietokannan sisältö on ymmärrettävämpi satunnaiselle tiedonhakijalle.


Metadatan koulutusalojen pohjalta (dc.subject.degreeprogram -kenttä) jo nyt saadaan faseteissa esille koulutusalat. Kaikki käyttäjät eivät vain käytännössä niitä huomaa ja ihmettelevät, miksi Theseuksesta ei löydy vanhoja koulutusohjelmakohtaisia kokoelmia. 

 

Tämän ongelman korjaamiseksi ammattikorkeakoulujen omille Theseus-etusivuille voidaan nostaa haluttuja aineistoja metadatan avulla. Kannattaa kuitenkin huomata, että nostoja ei voida kuitenkaan kieliversioida vaan sama sivu näkyy kaikilla kolmella kielillä. Vuonna 2018 valmistuneen metadatauudistuksen pohjalta on tänä syksynä aloitettu ammattikorkeakoulujen Theseus-etusivuille metadataan pohjautuvien nostojen tekoa. Tarkoitus on, että amkit tulevat saamaan esille toivomaansa aineistoa.


Järjestämme alkuvuodesta tarvittaessa webinaarin nostojen teosta, minkä jälkeen amkit voivat halutessaan itse tehdä niitä, tai tarvittaessa pyytää Theseus-asiantuntijoita tekemään niitä valmiiksi.  

 

Tutkintonimikkeitä koulutusalan lisäksi? 

 

Olemme pohtineet, olisiko koulutusalan lisäksi hyvä kertoa opinnäytetyön tekijän tutkintonimike (sairaanhoitaja (AMK), insinööri (AMK) jne.) Tämä voisi helpottaa alan hahmottamista. Nykyinen tutkinto-ohjelman nimi -kenttä vapaatekstikenttänä (dc.subject.discipline) ei juuri palvele käyttäjiä vapaatekstiominaisuuden vuoksi. 

Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen koulutusalojen esittämisessä on oma ongelmansa: Samasta koulutusohjelmasta saattaa valmistua niin tradenomeja, sairaanhoitajia kuin sosionomeja ja insinöörejäkin. Tästä johtuen koulutusalan esittäminen ylemmille tutkinnoille on usein hankalaa. Tässä ongelmassa on ajateltu tutkintonimikkeiden käyttöönoton auttavan eli samaan aikaan voi hakea niin alan kuin tutkintonimikkeen mukaan. Asiasta on keskusteltu alustavasti muun muassa Diakin ja Metropolian opinnäytetöiden käsittelijöiden kanssa. 

 

Saavutettavuus ja PDF/A


Keskustelua Kansalliskirjaston ja Celian sekä AVIn kanssa on jatkettu yhteisen seminaarin järjestämisestä tänä keväänä koskien opinnäytetöiden saavutettavuutta ja PDF/A-konversiota. Tiedotamme heti, kun asiasta tulee jotain valmista. 

 

HakuohjeetHakuohjeita päivitetään parhaillaan vastaamaan nykyistä metadataa. Tiedotamme, kun ne ovat käytettävissä. 

 

Tietoa kirjoittajista

 

Tiina Tolonen, informaatikko Oulun yliopiston kirjasto

Minna Marjamaa, tietoasiantuntija Laurea

Antti Nyqvist, tietopalvelusihteeri, Haaga-Helia


Kirjoittajat toimivat Theseus-koordinaattoreina 3 x 0,2 htv työajastaan AMKIT-konsortiolle.

articleRating

voteData

leaveReply

Kuva: Roine Piirainen, Kuvia Suomesta. CC0 (photo: )
Antti Nyqvist ,  Tiina Tolonen ,  Minna Marjamaa  - 16.02.2020, 19:45

Theseus-kysely 2020: Kerro mielipiteesi palvelusta

Theseus-kysely 2020 on avattu! Tule kertomaan kokemuksesi Theseuksen edellisvuoden suuren uudistuksen onnistumisesta. Vastaamalla vaikutat Theseuksen tulevaan kehittämiseen ja koulutusten...

Hiihtolomaviikon tunnelmissa. Kuva: Joona Kotilainen, Kuvia Suomesta. CC0 (photo: )
Minna Marjamaa  - 16.02.2020, 19:40

Tämä on avoin TKI & oppiminen -teemanumero

Vuoden ensimmäisen lehden teema on avoin TKI & oppiminen. Lehdessä tarkastellaan ammattikorkeakoulujen avoimuutta niin avoimen oppimisen, julkaisemisen, aineistonhallinnan kuin OKM:n...

Kuva: Pexels.com (photo: )
Tiina Tolonen  - 16.02.2020, 19:21

Annus horribilis eli kuinka selvisin tilastovuodesta 2019

Englannin kuningatar Elisabetin käyttämä latinankielinen fraasi annus horribilis sopii myös hyvin kuvaamaan Theseuksen vuotta 2019. Alkuvuodesta päästiin konkreettisesti tekemään pitkään...

Photo by Glenn Carstens-Peters on Unsplash CC0 (photo: )
Ilkka Väänänen ,  Mervi Friman ,  Jaana Lamberg ,  Mauri Kantola  - 16.02.2020, 19:21

UAS Journal - vastuullista TKI-viestintää 10 vuotta

Tämä vuosi on kaikkien suomalaisten ammattikorkeakoulujen yhteisen verkkolehden UAS Journal in aloittamisen 10-vuotisjuhlavuosi! Lehden julkaisijana on Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto...