Register
AMMATTIKORKEAKOULUKIRJASTOJEN VERKKOLEHTI

 • Kuva: Pxhere CC0, https://pxhere.com/en/photo/700367 (photo: )
  03.06.2019, 20:53

  Informaatiolukutaidon MOOC – kokemuksia Lahden ammattikorkeakoulusta

  Lahden ammattikorkeakoulussa aloitettiin informaatiolukutaidon MOOC-kurssin pilotointi vuonna 2017. Samaan aikaan LAMKissa otettiin käyttöön informaatiolukutaidon uudet kehykset, joten luvassa oli melkoinen mullistus. Tulisi siis luoda uusia informaatiolukutaitokehyksiä noudatteleva kurssi, joka toimii tarvittaessa suurellekin opiskelijamäärälle ilman, että sen ylläpitoon kuluu liiemmin henkilöresursseja. Miten onnistuimme?

 • Kuva: Anita Segerstedt (photo: )
  16.04.2019, 17:27

  Lahden ammattikorkeakoulun musta syksy

  Lahden ammattikorkeakoulun (LAMK) syksyn 2018 yhteistoimintaneuvottelut päättyivät lokakuussa 30 työntekijän irtisanomiseen. Lisäksi 7 henkilön työsuhde päättyy muunlaisin järjestelyin ja 10 henkilölle tarjottiin muuta työtä irtisanomisen välttämiseksi. Työvoiman vähennys kohdistui hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöön. Henkilöstösäästöjen lisäksi pystyttiin löytämään myös toiminnallisia ja tilavuokriin liittyviä säästöjä. Tässä lahtelaisten mietteitä tapahtuneesta.

 • Konferenssin osallistujamaiden liput. Kuva: Riikka Sinisalo (photo: Kuva: Riikka Sinisalo)
  17.09.2018, 14:22

  Creating Knowledge ja esimerkkejä pohjoismaisista datanhallintakäytänteistä

  Creating Knowledge –konferenssi keräsi pohjoismaisia kirjastoammattilaisia yhteen kesäkuun alussa Tanskan Vingstediin. Ohjelma oli monipuolinen ja kiinnostava, ja erityisesti mieleen jäivät monet esitykset ja keskustelut datanhallinnan ympärillä. Miten pohjoismaiset kirjastot siis ovat mukana datanhallinnassa ja mitä voisimme heiltä oppia?

 • Photo by Clockedindk on Pixabay CC0 (photo: Photo by Clockedindk on Pixabay CC0)
  17.09.2018, 14:22

  Kuka murhasi opiskelijan? - kokemuksia pakohuonepelistä informaatiolukutaidon opetuksessa Lahden ammattikorkeakoulussa

  Opiskelijat ovat selvittäneet Puro Bergströmin murhaa viime keväänä Lahden korkeakoulukirjaston informaatiolukutaidon pakohuonepelissä. Kirjaston suunnittelemassa ja toteuttamassa pakohuonepelissä ratkaistaan informaatiolukutaidon keskeisiin osaamisalueisiin liittyviä tehtäviä ja arvoituksia samalla kun selvitetään murhamysteeriä.

 • Photo by Breakingpic from Pexels CC0 (photo: )
  11.06.2018, 13:17

  Oppaat apuna avoimen TKI:n ja julkaisutoiminnan jalkauttamisessa

  Lahden korkeakoulukirjasto on vastannut Lahden ammattikorkeakoulun avoimen toimintakulttuurin edistämisestä ja julkaisutoiminnasta nyt kaksi vuotta. Vuosiin on mahtunut paljon, muun muassa kouluttautumista ja opitun eteenpäin siirtämistä, kehittämissuunnitelmia, uusi julkaisualusta ja kaksi uutta lehteä sekä joka LAMKilaisen avuksi laaditut oppaat Avoin tiede ja tutkimus ja Julkaisutoiminta . Tässä artikkelissa keskitytään erityisesti näihin oppaisiin ja siihen, mitä olemme oppaita tehdessämme oppineet.